Urbis Romae viri inlustres

I. Romani imperii exordium

Proca, rex Albanorum, Numitorem et Amulium filios habuit. Numitori, qui natu maior erat, regnum reliquit; sed Amulius, pulso fratre, regnavit et, ut eum subole privaret, Rheam Silviam, eius filiam, Vestae sacerdotem fecit, quae tamen Romulum et Remum geminos edidit. Ea re cognita Amulius ipsam in vincula coniecit, parvulos alveo impositos abiecit in Tiberim, qui tunc forte super ripas erat effusus; sed, relabente flumine, eos aqua in sicco reliquit. Vastae tum in iis locis solitudines erant. Lupa, ut fama traditum est, ad vagitum accurrit, infantes lingua lambit, ubera eorum ori matremque se gessit.

Cum lupa saepius ad parvulos veluti ad catulos reverteretur, Faustulus, pastor regius, re animadversa eos tulit in casam et Accae Larentiae coniugi dedit educandos. Adulti deinde hi inter pastores primo ludicris certaminibus vires auxere, deinde venando saltus peragrare et latrones a rapina pecorum arcere coeperunt. Quare cum iis insidiati essent latrones, Remus captus est, Romulus vi se defendit. Tum Faustulus, necessitate compulsus, indicavit Romulo quis esset eorum avus, quae mater. Romulus statim armatis pastoribus Albam properavit.

Interea Remum latrones ad Amulium regem perduxerunt, eum accusantes, quasi Numitoris agros infestare solitus esset; itaque Remus a rege Numitori ad supplicium traditus est; at cum Numitor, adulescentis vultum considerans, aetatem minimeque servilem indolem compararet, haud procul erat quin nepotem agnosceret. Nam Remus oris lineamentis erat matri simillimus aetasque expositionis temporibus congruebat. Ea res dum Numitoris animum anxium tenet, repente Romulus supervenit, fratrem liberat, interempto Amulio avum Numitorem in regnum restituit.

Deinde Romulus et Remus urbem in iisdem locis, ubi expositi ubique educati erant, condiderunt; sed orta inter eos contentione, uter nomen novae urbi daret eamque imperio regeret, auspicia decreverunt adhibere. Remus prior sex vultures, Romulus postea duodecim vidit. Sic Romulus, victor augurio, urbem Romam vocavit. Ad novae urbis tutelam sufficere vallum videbatur. Cuius angustias inridens cum Remus saltu id traiecisset, eum iratus Romulus interfecit, his increpans verbis: “Sic deinde, quicumque alius transiliet moenia mea!” Ita solus potitus est imperio Romulus.

II. Romulus, Romanorum rex primus (753-715 ACN)

Romulus imaginem urbis magis quam urbem fecerat; incolae deerant. Erat in proximo lucus; hunc asylum fecit. Et statim eo mira vis latronum pastorumque confugit. Cum vero uxores ipse populusque non haberent, legatos circa vicinas gentes misit, qui societatem conubiumque novo populo peterent. Nusquam benigne audita legatio est; ludibrium etiam additum: “Cur non feminis quoque asylum aperuistis? Id enim compar foret conubium.” Romulus, aegritudinem animi dissimulans, ludos parat; indici deinde finitimis spectaculum iubet. Multi convenere studio etiam videndae novae urbis, maxime Sabini cum liberis et coniugibus. Ubi spectaculi tempus venit eoque conversae mentes cum oculis erant, tum signo dato iuvenes Romani discurrunt, virgines rapiunt.

Haec fuit statim causa belli. Sabini enim ob virgines raptas bellum adversus Romanos sumpserunt, et cum Romae appropinquarent, Tarpeiam virginem nacti sunt, quae aquam forte extra moenia petitum ierat. Huius pater Romanae praeerat arci. Titus Tatius, Sabinorum dux, Tarpeiae optionem muneris dedit, si exercitum suum in Capitolium perduxisset. Illa petiit quod Sabini in sinistris manibus gererent, videlicet aureos anulos et armillas. Quibus dolose promissis, Tarpeia Sabinos in arcem perduxit, ubi Tatius scutis eam obrui iussit; nam et ea in laevis habuerant. Sic impia proditio celeri poena vindicata est.

Deinde Romulus ad certamen processit, et in eo loco, ubi nunc Romanum Forum est, pugnam conseruit. Primo impetu vir inter Romanos insignis, nomine Hostilius, fortissime dimicans cecidit; cuius interitu consternati Romani fugere coeperunt. Iam Sabini clamitabant: “Vicimus perfidos hospites, imbelles hostes. Nunc sciunt longe aliud esse virgines rapere, aliud pugnare cum viris.” Tunc Romulus, arma ad caelum tollens, Iovi aedem vovit, et exercitus seu forte seu divinitus restitit. Itaque proelium redintegratur; sed raptae mulieres crinibus passis ausae sunt se inter tela volantia inferre et hinc patres, hinc viros orantes, pacem conciliarunt.

Romulus, foedere cum Tatio icto, et Sabinos in urbem recepit et regnum cum Tatio sociavit. Verum haud ita multo post, occiso Tatio, ad Romulum potentatus omnis recidit. Centum deinde ex senioribus elegit, quorum consilio omnia ageret, quos senatores nominavit propter senectutem. Tres equitum centurias constituit, populum in triginta curias distribuit. His ita ordinatis, cum ad exercitum lustrandum contionem in campo ad Caprae paludem haberet, subito coorta est tempestas cum magno fragore tonitribusque et Romulus e conspectu ablatus est. Ad deos transisse vulgo creditus est; cui rei fidem fecit Iulius Proculus, vir nobilis. Orta enim inter patres et plebem seditione, in contionem processit, iureiurando adfirmans visum a se Romulum augustiore forma, eundemque praecipere ut seditionibus abstinerent et rem militarem colerent; futurum ut omnium gentium domini exsisterent. Aedes in colle Quirinali Romulo constituta, ipse pro deo cultus et Quirinus est appellatus.

III. Numa Pompilius, Romanorum rex secundus (716-673 ACN)

Successit Romulo Numa Pompilius, vir inclita iustitia et religione. Is Curibus, ex oppido Sabinorum, accitus est. Qui cum Romam venisset, ut populum ferum religione mitigaret, sacra plurima instituit. Aram Vestae consecravit, et ignem in ara perpetuo alendum virginibus dedit. Flaminem Iovis sacerdotem creavit eumque insigni veste et curuli sella adornavit. Dicitur quondam ipsum Iovem e caelo elicuisse. Hic, ingentibus fulminibus in urbem demissis, descendit in nemus Aventinum, ubi Numam docuit quibus sacris fulmina essent procuranda, et praeterea imperii certa pignora populo Romano daturum se esse promisit. Numa laetus rem populo nuntiavit. Postridie omnes ad aedes regias convenerunt silentesque exspectabant quid futurum esset. Atque sole orto delabitur e caelo scisso scutum, quod ancile appellavit Numa. Id ne furto auferri posset, Mamurium fabrum undecim scuta eadem forma fabricare iussit. Duodecim autem Salios Martis sacerdotes legit, qui ancilia, secreta illa imperii pignora, custodirent et Kalendis Martiis per urbem canentes et rite saltantes ferrent. Annum in duodecim menses ad cursum lunae descripsit; nefastos fastosque dies fecit; portas Iano gemino aedificavit ut esset index pacis et belli; nam apertus, in armis esse civitatem, clausus, pacatos circa omnes populos, significabat.

Leges quoque plurimas et utiles tulit Numa. Ut vero maiorem institutis suis auctoritatem conciliaret, simulavit sibi cum dea Egeria esse conloquia nocturna eiusque monitu se omnia, quae ageret, facere. Lucus erat, quem medium fons perenni rigabat aqua; eo saepe Numa sine arbitris se inferebat, velut ad congressum deae; ita omnium animos ea pietate imbuit, ut fides ac iusiurandum non minus quam legum et poenarum metus cives contineret. Bellum quidem nullum gessit, sed non minus civitati profuit quam Romulus. Morbo exstinctus in Ianiculo monte sepultus est. Ita duo deinceps reges, ille bello, hic pace, civitatem auxerunt. Romulus septem et triginta regnavit annos, Numa tres et quadraginta.

IV. Tullus Hostilius, Romanorum rex tertius (673-641 ACN)

Mortuo Numa Tullus Hostilius rex creatus est. Hic non solum proximo regi dissimilis, sed ferocior etiam Romulo fuit. Eo regnante bellum inter Albanos et Romanos exortum est. Ducibus Hostilio et Fufetio placuit rem paucorum certamine finiri. Erant apud Romanos trigemini fratres Horatii, tres apud Albanos Curiatii. Cum eis agunt reges ut pro sua quisque patria dimicent ferro. Foedus ictum est ea lege, ut, unde victoria, ibi imperium esset.

Icto foedere trigemini arma capiunt et in medium inter duas acies procedunt. Consederant utrimque duo exercitus. Datur signum, infestique armis terni iuvenes, magnorum exercituum animos gerentes, concurrunt. Ut primo concursu increpuere arma micantesque fulsere gladii, horror ingens spectantes perstringit. Consertis deinde manibus, statim duo Romani alius super alium exspirantes ceciderunt; tres Albani vulnerati. Ad casum Romanorum conclamavit gaudio exercitus Albanus. Romanos iam spes tota deserebat. Unum Horatium tres Curiatii circumsteterant. Forte is integer fuit; sed quia tribus impar erat, ut distraheret hostes, fugam capessivit, singulos per intervalla secuturos esse ratus. Iam aliquantum spatii ex eo loco, ubi pugnatum est, aufugerat, cum respiciens videt unum e Curiatiis haud procul ab sese abesse. In eum magno impetu redit, et dum Albanus exercitus inclamat Curiatiis ut opem ferant fratri, iam Horatius eum occiderat. Alterum deinde, priusquam tertius posset consequi, interfecit.

Iam singuli supererant, sed nec spe nec viribus pares. Alter erat intactus ferro et geminata victoria ferox; alter fessum vulnere, fessum cursu trahebat corpus. Nec illud proelium fuit. Romanus exsultans male sustinentem arma Curiatium conficit, iacentem spoliat. Romani ovantes ac gratulantes Horatium accipiunt et domum deducunt. Princeps ibat Horatius, trium fratrum spolia prae se gerens. Cui obvia fuit soror, quae desponsa fuerat uni ex Curiatiis, visoque super umeros fratris paludamento sponsi, quod ipsa confecerat, flere et crines solvere coepit. Movet ferocis iuvenis animum comploratio sororis in tanto gaudio publico; itaque stricto gladio transfigit puellam, simul eam verbis increpans: “Abi hinc cum immaturo amore ad sponsum, oblita fratrum, oblita patriae. Sic eat, quaecumque Romana lugebit hostem.”

Atrox id visum est facinus patribus plebique; quare raptus est in ius Horatius et apud iudices condemnatus. Iam accesserat lictor iniciebatque laqueum. Tum Horatius ad populum provocavit. Interea pater Horatii senex proclamabat filiam suam iure caesam esse; et iuvenem amplexus spoliaque Curiatiorum ostentans, orabat populum ne se, quem paulo ante cum egregia stirpe conspexissent, orbum liberis faceret. Non tulit populus patris lacrimas iuvenemque absolvit admiratione magis virtutis quam iure causae. Ut tamen caedes manifesta expiaretur, pater quibusdam sacrificiis peractis transmisit per viam tigillum et filium capite adoperto velut sub iugum misit; quod tigillum Sororium appellatum est.

Non diu pax Albana mansit; nam Mettius Fufetius, dux Albanorum, cum se invidiosum apud cives videret, quod bellum uno paucorum certamine finisset, ut rem corrigeret, Veientes Fidenatesque adversus Romanos concitavit. Ipse, a Tullo in auxilium arcessitus, aciem in collem subduxit, ut fortunam belli exspectaret et sequeretur. Qua re Tullus intellecta magna voce ait suo illud iussu Mettium facere, ut hostes a tergo circumvenirentur. Quo audito hostes territi et victi sunt. Postero die Mettius cum ad gratulandum Tullo venisset, iussu illius quadrigis religatus et in diversa distractus est. Deinde Tullus Albam propter ducis perfidiam diruit et Albanos Romam transire iussit.

Roma interim crevit Albae ruinis; duplicatus est civium numerus; mons Caelius urbi additus et, quo frequentius habitaretur, eam sedem Tullus regiae cepit ibique deinde habitavit. Auctarum virium fiducia elatus bellum Sabinis indixit. Pestilentia insecuta est; nulla tamen ab armis quies dabatur. Credebat enim rex bellicosus salubriora militiae quam domi esse iuvenum corpora, sed ipse quoque diuturno morbo est implicitus. Tunc vero adeo fracti simul cum corpore sunt spiritus illi feroces, ut nulli rei posthac nisi sacris operam daret. Memorant Tullum fulmine ictum cum domo conflagrasse. Tullus magna gloria belli regnavit annos duos et triginta.

V. Ancus Marcius, Romanorum rex quartus (641-616 ACN)

Tullo mortuo Ancum Marcium regem populus creavit. Numae Pompilii nepos Ancus Marcius erat, aequitate et religione avo similis. Tunc Latini, cum quibus Tullo regnante ictum foedus erat, sustulerant animos, et incursionem in agrum Romanum fecerunt. Ancus, priusquam eis bellum indiceret, legatum misit, qui res repeteret, eumque morem posteri acceperunt. Id autem hoc modo fiebat. Legatus, ubi ad fines eorum venit a quibus res repetuntur, capite velato “Audi, Iuppiter,” inquit “audite, fines huius populi. Ego sum publicus nuntius populi Romani; verbis meis fides sit.” Deinde peragit postulata. Si non deduntur res quas exposcit, hastam in fines hostium emittit bellumque ita indicit. Legatus, qui ea de re mittitur, Fetialis ritusque belli indicendi Ius Fetiale appellatur.

Legato Romano res repetenti superbe responsum est a Latinis; quare bellum hoc modo eis indictum est. Ancus, exercitu conscripto, profectus Latinos fudit et compluribus oppidis deletis cives Romam traduxit. Cum autem in tanta hominum multitudine facinora clandestina fierent, Ancus carcerem in media urbe ad terrorem increscentis audaciae aedificavit. Idem nova moenia urbi circumdedit, Ianiculum montem ponte sublicio in Tiberi facto urbi coniunxit, in ore Tiberis Ostiam urbem condidit. Pluribus aliis rebus intra paucos annos confectis; immatura morte praereptus obiit.

VI. Lucius Tarquinius Priscus, Romanorum rex quintus (616-578 ACN)

Anco regnante Lucius Tarquinius, Tarquiniis, ex Etruriae urbe, profectus, cum coniuge et fortunis omnibus Romam commigravit. Additur haec fabula: advenienti aquila pilleum sustulit et super carpentum, cui Tarquinius insidebat, cum magno clangore volitans rursus capiti apte reposuit; inde sublimis abiit. Tanaquil coniux, caelestium prodigiorum perita, regnum ei portendi intellexit; itaque, virum complexa, excelsa et alta sperare eum iussit. Has spes cogitationesque secum portantes urbem ingressi sunt, domicilioque ibi comparato Tarquinius pecunia et industria dignitatem atque etiam Anci regis familiaritatem consecutus est; a quo tutor liberis relictus regnum intercepit et ita administravit, quasi iure adeptus esset.

Tarquinius Priscus Latinos bello domuit; Circum Maximum aedificavit; de Sabinis triumphavit; murum lapideum urbi circumdedit. Equitum centurias duplicavit, nomina mutare non potuit, deterritus, ut ferunt, Atti Navii auctoritate. Attus enim, ea tempestate augur inclitus, id fieri posse negabat, nisi aves addixissent; iratus rex in experimentum artis eum interrogavit, fierine posset quod ipse mente concepisset; Attus augurio acto fieri posse respondit. “Atqui hoc” inquit rex “agitabam, num cotem illam secare novacula possem.” “Potes ergo” inquit augur, et rex secuisse dicitur. Tarquinius filium tredecim annorum, quod in proelio hostem percussisset, praetexta bullaque donavit; unde haec ingenuorum puerorum insignia esse coeperunt.

Supererant duo Anci filii, qui, aegre ferentes se paterno regno fraudatos esse, regi insidias paraverunt. Ex pastoribus duos ferocissimos deligunt ad patrandum facinus. Ei simulata rixa in vestibulo regiae tumultuantur. Quorum clamor cum penitus in regiam pervenisset, vocati ad regem pergunt. Primo uterque vociferari coepit et certatim alter alteri obstrepere. Cum vero iussi essent in vicem dicere, unus ex composito rem orditur; dumque intentus in eum se rex totus avertit, alter elatam securim in eius caput deiecit, et relicto in vulnere telo ambo foras se proripiunt.

VII. Servius Tullius, Romanorum rex sextus (578-534 ACN)

Post hunc Servius Tullius suscepit imperium, genitus ex nobili femina, captiva tamen et famula. Qui cum in domo Tarquinii Prisci educaretur, ferunt prodigium visu eventuque mirabile accidisse. Flammae species pueri dormientis caput amplexa est. Hoc visu Tanaquil summam ei dignitatem portendi intellexit coniugique suasit ut eum haud secus ac suos liberos educaret. Is postquam adolevit, et fortitudine et consilio insignis fuit. In proelio quodam, in quo rex Tarquinius adversus Sabinos conflixit, militibus segnius dimicantibus, raptum signum in hostem misit. Cuius recipiendi gratia Romani tam acriter pugnaverunt, ut et signum et victoriam referrent. Quare a Tarquinio gener adsumptus est; et cum Tarquinius occisus esset, Tanaquil, Tarquinii uxor, mortem eius celavit, populumque ex superiore parte aedium adlocuta ait regem grave quidem, sed non letale vulnus accepisse, eumque petere, ut interim dum convalesceret, Servio Tullio dicto audientes essent. Sic Servius Tullius regnare coepit, sed recte imperium administravit. Sabinos subegit; montes tres, Quirinalem, Viminalem, Esquilinum urbi adiunxit; fossas circa murum duxit. Idem censum ordinavit, et populum in classes et centurias distribuit.

Servius Tullius aliquod urbi decus addere volebat. Iam tum inclitum erat Dianae Ephesiae fanum. Id communiter a civitatibus Asiae factum fama ferebat. Itaque Latinorum populis suasit ut et ipsi fanum Dianae cum populo Romano Romae in Aventino monte aedificarent. Quo facto, bos mirae magnitudinis cuidam Latino nata dicitur, et responsum somnio datum eum populum summam imperii habiturum, cuius civis bovem illam Dianae immolasset. Latinus bovem ad fanum Dianae egit et causam sacerdoti Romano exposuit. Ille callidus dixit prius eum vivo flumine manus abluere debere. Latinus dum ad Tiberim descendit, sacerdos bovem immolavit. Ita imperium civibus sibique gloriam adquisivit.

Servius Tullius filiam alteram ferocem, mitem alteram habens, cum Tarquinii filios pari esse animo videret, ferocem miti, mitem feroci in matrimonium dedit, ne duo violenta ingenia matrimonio iungerentur. Sed mites seu forte seu fraude perierunt; feroces morum similitudo coniunxit. Statim Tarquinius a Tullia incitatus advocato senatu regnum paternum repetere coepit. Qua re audita Servius dum ad Curiam contendit, iussu Tarquinii per gradus deiectus et domum refugiens interfectus est. Tullia carpento vecta in Forum properavit et coniugem e Curia evocatum prima regem salutavit; cuius iussu cum e turba ac tumultu decessisset domumque rediret, viso patris corpore, cunctantem et frena mulionem inhibentem super ipsum corpus carpentum agere iussit, unde vicus ille Sceleratus dictus est. Servius Tullius regnavit annos quattuor et quadraginta.

VIII. Tarquinius Superbus, Romanorum rex septimus et ultimus (534-510 ACN)

Tarquinius Superbus regnum sceleste occupavit. Tamen bello strenuus Latinos Sabinosque domuit. Urbem Gabios in potestatem redegit fraude Sexti filii. Is cum indigne ferret eam urbem a patre expugnari non posse, ad Gabinos se contulit, patris saevitiam in se conquerens. Benigne a Gabinis exceptus paulatim eorum benevolentiam consequitur, fictis blanditiis ita eos adliciens, ut apud omnes plurimum posset, et ad postremum dux belli eligeretur. Tum e suis unum ad patrem mittit sciscitatum quidnam se facere vellet. Pater nuntio filii nihil respondit, sed velut deliberabundus in hortum transiit ibique inambulans sequente nuntio altissima papaverum capita baculo decussit. Nuntius, fessus exspectando, rediit Gabios. Sextus, cognito silentio patris et facto, intellexit quid vellet pater. Primores civitatis interemit patrique urbem sine ulla dimicatione tradidit.

Postea rex Ardeam urbem obsidebat. Ibi cum in castris essent, Tarquinius Collatinus, sorore regis natus, forte cenabat apud Sextum Tarquinium cum iuvenibus regiis. Incidit de uxoribus mentio; cum suam unusquisque laudaret, placuit experiri. Itaque citatis equis Romam avolant; regias nurus in convivio et luxu deprehendunt. Pergunt inde Collatiam; Lucretiam, Collatini uxorem, inter ancillas lanae deditam inveniunt. Ea ergo ceteris praestare iudicatur. Paucis interiectis diebus Sextus Collatiam rediit et Lucretiae vim attulit. Illa postero die, advocatis patre et coniuge, rem exposuit et se cultro, quem sub veste abditum habebat, occidit. Conclamat vir paterque et in exitium regum coniurant. Tarquinio Romam redeunti clausae sunt urbis portae et exsilium indictum.

In antiquis annalibus memoriae haec sunt prodita. Anus hospita atque incognita ad Tarquinium quondam Superbum regem adiit, novem libros ferens, quos esse dicebat divina oracula: eos se velle venumdare. Tarquinius pretium percontatus est: mulier nimium atque immensum poposcit. Rex, quasi anus aetate desiperet, derisit. Tum illa foculum cum igni apponit et tres libros ex novem deurit; et, ecquid reliquos sex eodem pretio emere vellet, regem interrogavit. Sed Tarquinius id multo risit magis, dixitque anum iam procul dubio delirare. Mulier ibidem statim tres alios libros exussit; atque id ipsum denuo placide rogat, ut tres reliquos eodem illo pretio emat. Tarquinius ore iam serio atque attentiore animo fit; eam constantiam confidentiamque non neglegendam intellegit: libros tres reliquos mercatur nihilo minore pretio quam quod erat petitum pro omnibus. Sed eam mulierem tunc a Tarquinio digressam postea nusquam loci visam constitit. Libri tres in sacrario conditi Sibyllinique appellati. Ad eos, quasi ad oraculum, Quindecemviri adeunt, cum dii immortales publice consulendi sunt.


Featured: Combat of the Horatii and the Curiatii, by Giuseppe Cesari; painted ca. 1612-1613.


Reguli virtus

If you would like to learn to speak and read Latin using the acclaimed Ecce Romani series, consider enrolling in Apocatastasis Institute, where Latin is anything but dead!

Prima bella, quae Romani extra fines Italiae gesserunt, cum Carthaginiensibus fuerunt.

Inter Romam et Carthaginem prima de possessione Siciliae fuit. Bellumque ita incohatum per octo annos, cum exercitum in litoribus suis Carthaginiensibus mittere placuisset. Duobus consulibus L. Manlius et Attilius Regulus exercitui praeerant. In itinere magnum navale proelium cum classe Carthaginiensi fuit; hoc primum navale proelium fuit, quod semper Romani fuerat. Is liberam in Africam viam fecit; milites vero, qui numquam procul domo aberant, murmurabant, non solum humanis hostibus, sed immanibus serpentibus, leonibus, elephantis, asinis cornibus, caniculae monstris, supra caput solis ardorem habere ac paludem sub pedibus eorum. Sed Regulus graviter ad omnia murmura constitit, cum manifestaret se mortem infensos esse, et exercitus incolumis expositis munitionem Clypeae posuit, agrosque omnem circa diripuit. Imperat hic Roma ut Manlius illuc rediret, sed ut bellum gereret Regulus maneret. Etiam luctus magna erat. Pauperrimus, cum nihil suo, sed agello septem iugerum, absens decessisset, quem ad usum colendum curaverat. Susceperat mercennarius curam, sed non contempserat, et cum instrumentis et iumentis aufugerat, ne, nisi cito rediret, uxor et liberi esurirent. Senatus tamen familiae suae consulere decrevit, et expeditiones in villam faciens, in qua re vera Romani cum serpente cecidissent, tam immanis, quam mente depinxerat. Dictum est CXX pedes longum esse, et super ripas fluminis Bagradae habitasse, ubi milites Romanos aquatum ibant devorabat. Squamarum adeo lenta erat ut machinis quae ad quatiendas muros urbis necessaria erant oppugnare cogerentur; quod aegerrime tulit.

Pulcherrima regio erat, frugibus et frugibus plena, uberrimis arboribus consita, et omnes Carthaginienses praedives villas hortosque habebant, iucunda fontibus, arboribus, floribus. Romani milites, campi, duri, crudeles, immites, timendum, crudele damnum inter has scenas tulerunt; direptis castellis CCC, et nondum eis nota misericordiae erat. Poenus exercitus, cum validus equitibus atque elephantis stetisset in collibus, nihil praeter patriam egit, et ferae Numidarum gentes ad diripiendas res relictas invadunt. Carthaginienses ad condiciones pacis miserunt; sed Regulus, qui rebus suis elatus postulabat ut nuncii expostularent. Ille respondit: “Viri boni sunt ad aliquid, aut vincant aut subiciant melioribus,” et dimisit eos, ut erat severus senex Romanus.

Meritum eius fuit, quod non sui ipsius magis quam aliorum misereretur.

Poeni ad extrema pelluntur, et Moloch horrenda sacrificia faciebant, parvulis nobilium familiarum inter aenea statuae manus in ignem demitti, adulti nobilium familiarum suorum irruperunt. Ita diis suis salutem petentes pro patria sperantes. Nondum tempus eorum advenit, et eis quies dabatur. Miserant, quos in angustiis ad conducendos milites in Graeciam miserat, inter quos et Lacedaemonius, nomine Xanthippus, qui extemplo praefuerat, instructo agmine elephantorum in aciem eduxit. Et nubila alis volitantes, nondum Romani cum elephantis optimam pugnandi rationem didicerant, ut in agmine excederet vicis, ubi innoxia illae ferae proficerent; pro quo, detrusi atque obtriti mole animalium, atrocem cladem acceperunt. Ipse Regulus ab equitibus comprehensus in Carthaginem trahitur, ubi victores media nocte epulati laetique gratulati Moloch se captivorum fortissimum incendiis testabantur.

Neque tamen unus ex his Regulus erat. Per biennium arctissimus et maeror et aeger solitudinis, cum interim bellum continuaretur, et ad postremum tam dubiae victoriae a Romanis parta est, ut populus Carthaginiensis dissolutus peteret. Pacis leges. Nemo tam facile Romae audiri quam Regulus putabat; eoque cum legatis missis, iuravit primo se in carcerem rediturum, si nec pax esset nec commutatio captivorum. Parum cognoverunt quanto verius pavidum civitati eius quam sibi ipsi, verbo quam vita fuit consultum.

Captivus miles confectus et abiectus extra portas civitatis suae venit, et ibi restitit ingredi nolens. “Civis Romanus iam non sum”, inquit; “Servus barbarorum sum, et senatus non audiendi extra muros.”

Marcia uxor procurrit cum duobus filiis salutatum, sed non aspiciens, et blanditias sub se ferens, in servili parte, invito omni precibus, extra mansura est. Et ne ad agellum quidem amaverat.

Senatus Romanus, cum ad eos venire nollet, ad contionem in Campagnam habendam venit.

Legati primum, deinde stantes Regulus dictitans munus repetit: “Patres conscripti, Carthaginiensibus serviens, dominis meis vobiscum de pace et de permutandis captivis tractaturus sum. Is inde cum legatis abire, ne peregrinus consiliis senatus adesset. Veteres amici eum manere ac se senatorem bis consulem censere debere; sed ille noluit eam dignitatem vindicare, ut erat in servitute. Sed ad imperium domini Carthaginiensis mansit, non assedit.

Tum dixit senatoribus dixit in bello perseverare. Dixit se videri aegritudinem Carthaginis, et pacem modo sibi, non Romano esse, et ob id magnopere suadendum, ut bellum maneat. De permutatione captivorum Carthaginiensium duces, qui in potestate Romanorum erant, integri ac virium erant, dum ipse nimis fractus erat, ut idoneos rursus ad militiam esse credebat. Inimici venenum lentum dedissent, neque diu vivere posse. Sic negat permutationem captivorum faciendam.

Mirabile fuit etiam Romanis, qui contra se hominem sic deprecantem audirent, et princeps eorum sacerdos exstitisset, et eum vi extortum iurasse diceret, se ad captivitatem redire non debere. Sed Regulus nimis erat nobilis, ut hoc tempore audiret. “Confirmasti me dehonestare?” dixit. “Non sum nescius mortem et extrema tormenta parari mihi; sed quid haec ad ignominiam infamis aut nocens vulnera mentis? Roman iuravi reddere. Meum est ire; di ceterorum curam habeant.”

Senatus consilium Reguli sequi placuit, quamquam acerbe eius sacrificii paenitebat. Uxor eius flebat et frustra orabat, ut eum tenerent; manere apud se modo liceat; sed nihil apud eum potuit praevaricationis verbi causa, et ad vincula et mortem conversus tam aequo animo est quam si domum rediisset. Fuit hoc anno ante Christum natum CCXLIX.

“Cetera,” inquit, “dii caveant,” inquit Romanus. Quos solos noverat, et per quos verum Deum ignoranter colebat, cuius etiam in veritate et constantia gentilis lux lucebat. Quomodo impleta sit eius fides ignoratur. Senatus post proximam victoriam duos Carthaginiensium duces uxorem ac filios in fidem pro remedio dedit; sed cum nuntiatum esset mortuum Regulum, ambos saevire saevitia coepit Marcia tractare, quorum alter alterum virum bene usus fuisse caveret. Regulum in sole extinctum cum spicis spicis in dolio collis devolutum aut crucifixum assidue necatum. Marcia audisse videtur, et forte in his horroribus credidit, eosque infelicium captivorum usque ad mortem ultus est, quos senatus ad filios suos accersivit et graviter eos incusavit. Matris facere, non suas, et reliquorum captivorum solatium deinceps sollicitos esse dicebant.

Optandum igitur est, Reguli taeterrimam passionem rumore ad libidinem mulieris vindicantis formatam esse, Regulum in pace mori permissum morbi, multo probabilius caelo et carcere quam veneno cui adscriberetur. Non tormenta ferens, quae illum ex amplissimis moribus historiarum acceperit, sed quod nec se in patriae prosperis periculo servaret nec verbum quod pepigerat amitteret.

Scriptum anno MDCC.


Featured: Regulus Returning to Carthage, by Cornelis Lens; painted in 1791.


My Friend Paul Veyne

Paul Veyne (1930-2022) passed away on September 29. Honorary professor at the Collège de France, he was one of our most knowledgeable scholars of ancient Rome. A tribute.


“Dear colleague, I have read your letter. You are right, the state of Latin is getting worse and worse.” Ten years ago, when I was entering the first year of my studies, I received, by way of reply, this letter from Paul Veyne, so touching, so personal and so pleasant. Imagine the effect it had on a young greenhorn lad who was destined for literature. Imagine today my emotions at the announcement of the death of this professor, and myself, still as green as ever, now a Latin teacher.

“Am I going to follow in the footsteps of my elders? Yes, but I allow myself to choose my own path,” recalled Seneca in a letter to Lucilius. Veyne shared very different ideas from mine. Some would perhaps regard them bitterly. Veyne was a man of the left; rather relativistic, it is true; neither patriotic nor anti-patriotic; a Communist in his youth; a Gaullist in 1969; then a liberal and progressive. He had very early broken with Catholic practice, which he judged to be ancient folklore, and remained suffused with the memory of the war, the collaboration, and the anti-Semitism that he pinned on the old France of his parents. Paul Veyne did not accept any absolutes. “Nihil amirari“: everything passes away: human rights, ideas, Christianity, the Roman Empire and the American Empire. Everything passes away, yes, but everything makes sense in the course of history where nothing is lost, nothing is created but everything is transformed.

For all that Paul Veyne was an atypical gentleman, who has written a classic on the history of Rome. While I was talking to him with admiration about his work, he raised his arms heavenward, cursing his fate: “What I have written is particularly bad, confused and really only slog-work. I have no work. What I have written will be replaced in fifty years by others and will be unusable.” When you read his books from a long and general view, you realize with interest that they oscillate between a clear lesson and a light and exquisite exposé—unlike at times his unreadable peers, whose books are heavy as elephants, tangled in jargon, twisted like Lacan’s language.

There are so many Marmorean figures of Latin letters in France and yet Veyne easily stands out among them. Men such as Pierre Boyancé, Pierre Grimal or Jérôme Carcopino who was a minister under Vichy and the writer of a life of Julius Caesar which is still a milestone. All this has the odor of good black ink in school notebooks. The tireless music of rosa, rosae always sends us back to the same bed of roses. Grimal touched ancient Rome with white gloves. As for Paul Veyne, he was part of the serious avant-garde.

Belles-lettres shook precisely when historians, at the beginning of the 1950s, coming from the Annales school, wanted to take a complex look at history. They no longer sought to produce books that went date-by-date, event-by-event, and by conventional biographies. They found refuge under the aegis of Fernand Braudel who, in The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II, expounded his ideas: the layering of temporalities, the longue durée, or even material civilization as prisms through which the historian observes the world and goes far beyond traditional history by opening up to sciences such as geography, economics, ethnology, sociology, or archaeology.

Paul Veyne had his sight on all Latin literature, from Appius Claudius Caecus to Boethius, including also the inscriptions and epitaphs of Romanity, for which he combed the manuals and syllogi of the great libraries. Such certainly was the master’s background and backroom work for half a century. This was also the influence of the archivism of ideas that the obscure and marginal Michel Foucauld defended as intangible proof of the real and the concrete. But before going over to Harald Fuchs, Veyne attended sociology classes at the Collège de France taught by Raymond Aron and applied the theories of the humanities and economics, oriented towards liberalism, from Simmel to Schumpeter, to Roman society, at a time when the class struggle was foolishly plastered onto history by the passive Trostko-Maoist bourgeoisie.

Veyne had a talent for unfolding phenomena, trying methodically, with a strong lucidity close to skepticism, to understand appearances, types, behaviors in Roman society. This rigorous observation went hand-in-hand with a keen sense of historical narrative. In Comment on écrit l’histoire (How We Write History), Veyne did not consider his discipline as a raw and crude science but as “a true novel.” A novel exposes reality, takes refuge in Danton’s phrase in The Red and the Black, “the truth, the bitter truth,” and, at the same time, hits you in the gut, touches you, makes you sensitive, agitates you, fascinates you. In his writing, so many such comparisons and analogies have been carried out with seriousness and accuracy while denoting much originality.

Veyne did not try to tell us that the Romans were superior to us, exotic or grandiose. He did not sigh with ecstasy at the mere name of Rome. He demythologized and even demystified the Romans, placing them in the spotlight. He stopped admiring them, and instead wanted to understand them. Roman society was its own organism, had its own special functioning, its principles, its totems and its taboos. The role of the historian is to deconstruct the strata of society. At the term “deconstruct,” one might gladly take out his magnum 44, ready to do some serious damage. But it is best to put it away, and out this term to use in the same way that Lévi-Strauss did— by understanding that it is not a question of deconstructing our own society but to undertake a disassembling of an ancient society, to disentangle what is complexus-entangled—in order to understand its mechanics; to detach the cogs of the machine, and to observe (as one would take out an organ from a body) the specific purpose of this ancient society.

In Bread and Circuses (1976), Veyne brought out the little-known and crucial role of the euergetes in that complex mechanism present in Roman society. The euergetes was the notable par excellence who, in his city, financed the games, the theater, the baths, with a view to social cohesion—a symbol of Romanity in the face of the barbarians: “imagine a city where the big bourgeois in the corner finances the cinema, the theater, the casino and offers you an aperitif as a bonus, and well, that’s how Roman cities functioned.” One must read the articles in L’empire gréco-romain (The Greco-Roman Empire) [2005] to understand the full complexity of the ancients in relation to their tastes, religion, the idea of faith, entertainment, economics and social class differences. Veyne enlightened us on the status of the gladiator, on the intellectual preoccupations of an intelligent pagan like Plutarch, the splendor of Palmyra, the morality of the couple in the second century even before the advent of Christianity, the existence of a middle class in Rome, between the great families and the plebs sordida. The chapter on Trimalchio in Roman Society (1991) is a true painting of the parvenu, embodied by the degenerate nouveau riche of Petronius’ The Satyricon, who rises by cunning, gets rich by speculating on land, and shows off his flashy wealth.

Veyne was interested in literature. We owe him some splendid pages full of pragmatism on Seneca. We owe him the L’Elégie érotique romaine (Roman Erotic Elegy) [1983], a book in which he explains that ancient poets, such as Tibullus, Catullus, Propertius, are not romantics before the term was invented, or even beatniks, but poets who only seek to play with the codes and conventions of their society, formulating love stories invented from scratch. In the last years of his life, a translation of Virgil’s Aeneid crowned a remarkable work in which one can savor the Swan of Mantua as one would listen to Mozart’s Jupiter Symphony. A freshness of air, a gracefulness, a precious accuracy that buries the unhealthy translation of Jacques Perret of the Belles-lettres.

It will certainly become necessary to write a beautiful book on the life of Paul Veyne. Of all the men I have known, Veyne was the gentlest, the most generous. Not a word against any other. Treat others as equals and call the woman you love with “vouvoie.” Veyne was concerned with the little people until the end of his old age. A local celebrity in Bédoin, at the foot of Mont Ventoux, not far from the friendly monks of Le Barroux, he was among his own people. He was not imperious in any way, always very polite, replying with, “Thank you, master” to anyone who called him by the same title. He did not play the role of the wise old man, scowling and lecturing, and never quick to play the role of the intellectual for women readers on holidays. He always shirked merits and honors without ever refusing them. There was a great humility to the man.

What impressions do I have of him? I see him offering his housekeeper champagne to congratulate her on an ethereal dessert. I still see him offering a glass of whisky to his dog, Clover; making the sign of the cross while talking about General Leclerc; driving a two-wheeler at night while reciting Schiller’s “Ode to Joy” in the original. I still admire him telling me, at eighty-seven years old, the “Voyage to Cythera” at the dinner table, the living room caught in the sunset like a beetle in amber, with a glass of red wine resting on his cheek: “What is this sad and black island? It is Cythera, we are told, a country famous in songs, a banal Eldorado for all old bachelors. Look at it. It is a miserable land after all…” I always imagine him in his office, a great clutter, manuscripts on the floor; on the shelves, broken-backed books, volumes of poems, and a parade of trinkets that ranged from a postcard of Santa Maria Maggiore to a plastic woman’s leg that lay in front of Augustine and Cyprian of Carthage, a Mongolian knife and a photograph of his late son.

Veyne was a friend of Michel Piccoli, whom he met during a conference in Tunis. The actor knocked on the door of his room, the professor opened: “Mr. Veyne, excuse me. You know, I did not study. I am a little ashamed to appear next to you.” And Veyne replied: “You know, you create; through your performance, you participate in works. I do not create anything. I am unable to. I try to understand what guys more or less like you have done in a distant era. I have no merit.”

The master of Bédoin was a lover. When he received the Femina prize for his memoirs, I congratulated him, saying. “I imagine that you don’t care.” And he replied, “Of course I don’t care, but it pleases my wife, and if it pleases her, then it pleases me too.” That was pure Veyne. There was in this small, cramped, hunchbacked man, a sensual temperament. “Since you write love poems,” he wrote to me, “we can be on familiar terms.” He loved women, he who was ugly as a louse, because of a facial deformity. He loved the arts, the poetry of René Char who sometimes succumbed to an ecstasy on the telephone and sometimes to a tantrum; the paintings of Pignon-Ernst and Paul Jenkins, his contemporaries. He loved Italy, Stendhal and Da Ponte’s Don Giovanni, which he could recite by heart, and all the art of which Italy is capable—Giotto in Assisi, the Basilica of San Zeno in Verona, the Parmigianino Madonna of the Long Neck, Piero della Francesca and his Flagellation, Jupiter and Io by Correggio, the Seven Works of Mercy by Caravaggio in Naples.

Paul Veyne was not like other academics, who are often full of vinegar and proud. He was not prim and proper. He had this crazy side that made him eccentric and unpredictable, always ready to play a prank, a dare, a joke. At the University of Aix, he used to hang out on the tenth floor of the building during breaks, to prepare for his passion—mountaineering. He knew the summits of Europe, felt the vertigo of the crevasse, the shortness of breath of the altitude, the illusion of the snow and the perfume of the ice. He knew also the summits of his institution, the Collège de France, plus all the honors that the Americans, the English, the Italians and even the Turks gave him.

And how Veyne suffered in a stoic silence at seeing the people die around him—his son, who committed suicide, his son-in-law who died of AIDS. His marriages were long agonies, recounted in his memoirs—the abortion by his first wife; the hysteria of a Hellenist, daughter of a specialist in Plutarch; a notable village woman, suffering from dementia and depression, the love of his life; and a last marriage, three years ago, cut short because of the cancer of his wife. Beneath the appearance of a grandfather with a singing accent, kind and gentle, there must have been torments, storms and regrets that in ten years of friendship I was never able to pierce. Perhaps a liver sickened by the libertarian intoxication of post-1968.

My old and faithful friend is now on the other side. One morning, at breakfast, with coffee and foie gras, we talked about eternity. Veyne did not believe in God and was sorry not to believe in Him. He wanted to, but could not. For a long time, he had thought of suicide, as a practical exercise in getting all in a tizzy. But he would end up an old man. Eternity, the passage between the world of the living and a filled nothingness, inhabited or not, titillated his mind. It took courage, then, to cross the great cold without hope, with his eyes on death. May the Lord welcome him into His wide-open arms. Last Thursday, he joined Virgil, Seneca and Damien, his son. He will not be bored.


Nicolas Kinosky is at the Centres des Analyses des Rhétoriques Religieuses de l’Antiquité and teaches Latin. This articles appears through the very kind courtesy La Nef.

Reality and the Notion of the Just War

Any conflicts that have been fought between nations and states have always raised the basic question—on whose side is justice? In some cases, such as Nazi Germany’s attack on the Soviet Union, it is quite obvious that justice was on the side of the USSR, although there are still revisionists and falsifiers who try to find fault with the actions of the Soviet Union. But there have been controversial moments in history, where a succession of historical events has made the positions of opposing sides less clear. As well, an important topic has always been—can offensive hostilities be a just war? Or, does it refer only to defensive actions? For example, according to UN documents, only defensive warfare is just, although there are a number of reservations, from peacekeeping forces to special resolutions that essentially give carte blanche to wage war. Such an example is UN Security Council Resolution 1973 of March 17, 2011 on Libya. The document regulated the creation of a no-fly zone, but effectively freed NATO’s hands for strikes on Libyan territory and support for terrorists. In general, the UN has long lost credibility as the organization of last resort in international law, and precedents for this were laid by Western countries (NATO’s aggression against Yugoslavia in 1999 and the occupation of Iraq by US forces in 2003).

In this context, a special military operation in Ukraine is especially relevant, especially because Western politicians constantly try to accuse Russia not only of “aggression” and “global hybrid warfare,” but also often consider the denazification of Ukraine as a prologue to further wars in Europe. Although if one follows US and EU case law, there should be no questions about Russia at all, neither on Crimea, nor on the special military operation launched on February 24, 2022.

Of course, notions of justice may be different in the West and in other parts of the world, just as the values under which the EU now presents a policy of imposing same-sex marriage and similar perversions. Nevertheless, for the subject of justice there is a certain criterion that has universal properties: that of Roman law. The same Hugo Grotius, when he derived the concept of just war, relied primarily on Roman law. But before him, the same views were expressed by Augustine, who appealed to a Christian worldview. However, if the question of just war is considered in a longer historical retrospective, we encounter an older Roman custom, a prototype of ius ad bellum and ius in bello, namely, the fetial law, ius fetiale, which regulated the conduct of wars. According to Cicero, the ius fetiale was a set of religious and legal norms characteristic of the Roman community which regulated relations between Romans and foreigners whom the ancient Quirites (citizens of Rome) regarded as enemies (hostes).

The feudalists were members of a college of twenty patricians charged with applying the ius fetiale, which was the cornerstone of international relations of the period—they were in charge of declaring war, making peace and treaties, as well as of asserting claims and settling such claims. They acted as parliamentarians, going to the other side to demand satisfaction if a treaty had been violated. If they refused, they had the power to declare war. In such a case, the pater patratus (father declared, i.e., head of the college of fetians) would go to the border of the violator’s land and in the presence of witnesses would throw a blood-stained spear on that land, uttering a formula for declaring war. Over time, this practice was transformed. The function of ambassadors was taken over by legates appointed by the Senate. During the Imperial period the role of pater patratus began to be performed by the emperors themselves. According to Pierangelo Catalano the norms and principles of the ius fetiale had legal force also in relation to peoples with whom Rome had no treaty. It was thus a universal practice.

Although the United States tries to position itself as heir to the Roman tradition, both on the aesthetic level (expressed, for example, in the architecture of the Capitol or the symbol of the eagle) and on the legal level (from the format of the Senate to the imitation of imperial traditions), it is clear that in the latter issue we see rather a simulacrum, an imitation of ancient foundations without proper justification with obvious manipulation to the benefit of certain groups. Obviously, without the neoconservatives in power under George W. Bush, there would have been no invasion of Iraq, just as there would have been no invasion of Panama in 1989, had it not been for the political crisis associated with the elections (Washington has since deftly used and even provoked such crises, which have been called “color revolutions”). Earlier, the provocation in the Gulf of Tonkin in 1964 led to the Vietnam War, which the U.S. lost with shame. And the aggression against Iraq in 2003 was based on false justifications. Although the political rhetoric of U.S. leaders was clearly tinged with God’s choice, at least recall Bush’s words that, supposedly, God told him to strike Iraq. The current statements of the U.S. leadership are based more on human rights and deterrence strategy to protect national interests (where Russia, China, DPRK, and Iran are named as adversaries), although the need to preserve the imperial grandeur of the United States and the unconditional right of Washington to determine which actions are acceptable and which are not are implied.

However, Russia has more right to consider itself the heir to the Roman tradition. Regular appeals to Ukraine by the Russian leadership to stop violence against the inhabitants of the Donbass bear the spirit of ius fetiale quite well. And the signing of agreements with the DNR and LNR on February 23, 2022, legitimized the use of military force against Ukraine, just as in ancient Rome assistance was provided to allies against offenders. Although diplomatic relations were severed between Ukraine and Russia on the eve of the special military operation, we know that ius fetiale also applies to parties with whom there were no treaties. Thus, a number of speeches made by Russian President Vladimir Putin in the days before the start of the operation became a metaphorical spear dipped in blood, which pater patratus threw into the territory of Ukraine. As we can see, they were treated without due attention both in Ukraine and in the West, just as the warnings in December 2021 that NATO expansion would be responded to appropriately (Moscow’s proposals to the United States to negotiate the creation of a new European security architecture were ignored). Incidentally, the Moscow-Third Rome formula thus acquires an additional dimension. After all, the ius fetiale is quite applicable to other hostes, which we have now defined as unfriendly countries.


Leonid Savin, is Editor-in-Chief of the Geopolitika.ru Analytical Center, General Director of the Cultural and Territorial Spaces Monitoring and Forecasting Foundation and Head of the International Eurasia Movement Administration. This article appears through the kind courtesy of Geopolitika.


Featured: Folio 188 of the Roman Vergil, ca. 5th century AD.

Historical Evidence Of Jesus From Non-Christian Historians

One of the most common objections to the belief that Jesus is the Son of God is the notion that he was a mythical figure, or that he was a real person but that the things he said and did were embellished or made up over time and He was “mythologized.” The “mythologized” argument is one of the most common scholarly atheistic objections to Christianity. In order to counter the idea that Jesus’ existence or His claim to be the Son of God was made up over the course of time, it is appropriate to see what some of the earliest non-Christian historians had to say about the existence of Jesus Christ and Christianity. Here we will take a look at four of the earliest non-Christian historians who mention Christ or Christians in their writings; Tacitus, Pliny the Younger, Suetonius and Josephus.

For a quick video explaining the essence of the historical writings quoted below in this article, please see:

One of the earliest known historians to write about Jesus was the Roman historian Publius Cornelius Tacitus (c. 55 – c. 117). Little is known of Tacitus’ life but much can be deduced from his writings and from the letters addressed to him by his intimate friend and historian Pliny the Younger.

The most influential part of Tacitus’ education took place during the initial part of Vespasian’s reign and it is possible that Tacitus, like his friend Pliny, was schooled in rhetoric by Quintilian, who under Vespasian was made the first public chair of Latin rhetoric at Rome. Although it is not known when Tacitus started his own political career, he did gain renown quickly as evidenced by a famous letter from his junior, Pliny.

Pliny stated that of all the eminent men then active, Tacitus seemed to be the worthiest of imitation. When writing about the burning of Rome during Nero’s reign, Tacitus mentions Christ and the Christians, in his work Annals (c. 115 – c. 116) where he states in book XV chapter 44:

“…But all human efforts, all the lavish gifts of the emperor, and the propitiations of the gods, did not banish the sinister belief that the conflagration was the result of an order. Consequently, to get rid of the report, Nero fastened the guilt and inflicted the most exquisite tortures on a class hated for their abominations, called Christians by the populace. Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilatus, and a most mischievous superstition, thus checked for the moment, again broke out not only in Judæa, the first source of the evil, but even in Rome, where all things hideous and shameful from every part of the world find their center and become popular. Accordingly, an arrest was first made of all who pleaded guilty; then, upon their information, an immense multitude was convicted, not so much of the crime of firing the city, as of hatred against mankind. Mockery of every sort was added to their deaths. Covered with the skins of beasts, they were torn by dogs and perished, or were nailed to crosses, or were doomed to the flames and burnt, to serve as a nightly illumination, when daylight had expired. Nero offered his gardens for the spectacle, and was exhibiting a show in the circus, while he mingled with the people in the dress of a charioteer or stood aloft on a car. Hence, even for criminals who deserved extreme and exemplary punishment, there arose a feeling of compassion; for it was not, as it seemed, for the public good, but to glut one man’s cruelty, that they were being destroyed.”

The friend of Tacitus, Pliny the Younger, did not mention Jesus specifically in his writings, but he did mention the plight of the early Christians. Pliny was the Roman governor of Bithynia and Pontus (modern day Turkey) and, with respect to Christianity, he is famous for his letter to the Emperor Trajan around AD 112 asking counsel on how to deal with the early Christian community. His letter (X, 96) explains how Pliny had tried suspected Christians who were brought to trial before him. His letter asks for the Emperor’s guidance on how the Christians should be treated. The specific crime is not mentioned in the letter but the crime is most likely refusing to pray to the Roman gods.

Pliny details the practices of the Christians, stating, “But they declared their guilt or error was simply this—on a fixed day they used to meet before dawn and recite a hymn among themselves to Christ, as though he were a god. So far from binding themselves by oath to commit any crimes, they swore to keep from theft, robbery, adultery, breach of faith and not to deny any trust money deposited with them when called upon to deliver it. This ceremony over, they used to depart and meet again to take food—but it was of no special character, and entirely harmless.”

A possible acquaintance of Pliny was Gaius Suetonius Tranquillus who was another Roman historian that mentioned the Christians. He was probably born around AD 69 as deduced from his statement describing himself as a “young man,” twenty years after Nero’s death. Most scholars say his place of birth is Hippo Regius, a north African town in Numidia in modern day Algeria. He may have served on Pliny’s staff when Pliny was Proconsul of Bithynia and Pontus between 110 and 112. Under Trajan, he served as director of the Imperial archives. In his history concerning Nero (Nero 16), Suetonius describes Christianity as excessive religiosity and superstition (superstitio). When writing about the punishment of Christians he states: “Punishment was inflicted on the Christians, a class of men given to a new and mischievous [or ‘magical’] (maleficus) superstition.”

The fourth of these early non-Christian historians, Titus Flavius Josephus (37 – c. 100), like Tacitus, mentioned Christ explicitly. Josephus was born Yosef ben Matityahu in Jerusalem, which was then part of Roman Judæa, to a father of a priestly descent and a mother who claimed royal ancestry. He was a Romano-Jewish historian.

In Josephus’ Testimonium Flavianum (the testimony of Flavius Josephus) he writes a passage in Book 18, Chapter 3.3 of the Antiquities which describes the condemnation and crucifixion of Jesus by the Roman authorities. This passage is considered the most discussed passage of Josephus’ writings. Note in the passage below that Josephus writes “He was [the] Christ.”

Josephus states:

“Now there was about this time, Jesus, a wise man, if it be lawful to call him a man, for he was a doer of wonderful works, — a teacher of such men as receive the truth with pleasure. He drew over to him both many of the Jews, and many of the Gentiles. He was [the] Christ; and when Pilate, at the suggestion of the principal men among us, had condemned him to the cross, those that loved him at the first did not forsake him, for he appeared to them alive again the third day, as the divine prophets had foretold these and the thousand other wonderful things concerning him; and the tribe of Christians, so named from him, are not extinct at this day.”

The early non-Christian historians were important in documenting early Christianity. Even Eusebius, two centuries later, references Josephus in his History of the Church, Book I, stating:

“It was the forty-second year of Augustus’s reign, and the twenty-eighth after the subjugation of Egypt and the deaths of Antony and Cleopatra, the last of the Ptolemaic rulers of Egypt, when our Savior and Lord, Jesus Christ, at the time of the first registration, while Quirinius was governor of Syria, in accordance with the prophecies about Him, was born in Bethlehem, in Judaea. This registration in Quirinius’s time is mentioned also by the most famous of Hebrew historians, Flavius Josephus, who gives in addition an account of the Galilean sect which appeared on the scene at the same period, and to which our own Luke refers in the Acts …”

In his History of the Church, Eusebius also mentions Pliny the Younger in Book III.

“So great was the intensification of the persecution directed against us in many parts of the world at that time, that Plinius Secundus (Pliny the Younger), one of the most distinguished governors, was alarmed by the number of martyrs and sent a report to the emperor about the number of those who were being put to death for the faith. In the same dispatch he informed him that he understood they did nothing improper or illegal: all they did was to rise at dawn and hymn Christ as a god, to repudiate adultery, murder, and similar disgraceful crimes and in every way to conform to the law. Trajan’s response was to issue a decree that members of the Christian community were not to be hunted, but if met with were to be punished.”

From these four early non-Christian historians, writing about Christians or Christ and his claim to be the Son of God, we can conclude that there is plenty of evidence to support Jesus’ existence even outside of Holy Scripture and early Church Fathers’ writings about Jesus. These writings clearly show not only that Jesus existed as a historical figure but also that his followers professed him as the Christ and Son of God, and therefore this belief was not made up or “mythologized” years after he walked on the earth as fully human and fully God. The writings of Eusebius punctuate that fact, as he uses Josephus’s and Pliny’s histories as historical sources in his History of the Church, which he produced around AD 325, a full half-century before the canon of the Bible was closed.


Phillip Cuccia is a retired army officer, who served in armored and cavalry units, and then taught Military History at West Point, before joining the Army attaché corps, and serving in Italy at the U.S. Embassy in Rome. He has a Master’s degree in security studies from Sapienza University in Rome and a Master’s and Ph.D. in Napoleonic Studies from Florida State University. He currently teaches history for Liberty University. He established the Eusebius Society in 2019.


Featured image: Christ Healing the Paralytic. Baptistry, Dura-Europos, ca. 232 AD.

A Case For Teaching The Humanities

“I am Roman because Rome, from the time of the consul Marius and the divine Julius to Theodosius, drafted the first form of my France. I am Roman, because Rome, the Rome of priests and popes, has given eternal solidarity of sentiment, of morals, of language, of worship, to the political work of Roman generals, administrators and judges. By this treasure, which it received from Athens and transmitted that deposit to our Paris, Rome means without question the civilization of humanity. I am Roman, I am human: two identical propositions.” These words from the pen of Charles Maurras in Barbares et Romains (Barbarians and Romans) form a vibrant praise not only of Rome, the sweet anaphora, but also of civilization, conveying tradition and transmission and not oblivion and renunciation; perpetuation and not the clean slate; community and not individuality; permanence and not rupture.

For a few days now, the Minister of National Education has seemed inclined to see the teaching of Latin and Greek return to middle and high schools. The Latinist that I am and who used to unveil to students the mysteries of rosa, rosae can only be pleased. However, I am not fooled by these dupes. This kind of announcement is certainly enough to make a whole section of the conservative university and academic intelligentsia of the center-right feel good about the woke and progressive drifts already well underway, with inclusive language, the satanic and non-gendered pronoun “iel” and the convoluted discussions about male domination in language.

We shouldn’t imagine that the Macronian renaissance is about to be launched, as other renaissances were in the course of our history. Minister Blanquer is a liberal-conservative, certainly, but does not have the courage to be conservative. Is he the most cynical of the bunch? That is quite possible—he has already sabotaged the BA degree, reduced to a pittance, and is in favor of the digital school and even of the digital kindergarten.

If I were naive, I would believe that this sudden impulse is inspired by the spirit of Lucien Jerphagnon, whose death, ten years ago, we are commemorating and whose birth we are celebrating a hundred years later. Father Jerph was one of those sparkling, light spirits that contrast with the dullness and pomposity of academics. He was inhabited by joy, the kind of joy that delights youth, lifts the heart, sharpens the soul, and makes it rise above all misfortunes, torments, and distresses. The true joy of knowledge. Lucien Jerphagnon was neither of the Left, nor of the Right, nor a Marxist, nor an intellectual at the forefront of research. He was freelance and classical; close to Paul Veyne by originality, Désiré Nisard by taste, Jean Bayet by academic outlook.

His was a strange life: he dressed like a monk and was ordained a priest; then, a passionate lover, turned into a happy husband and ended up as a patriarch. He was in turn a theologian, historian of ideas, translator and philosopher; of high class, of good style, careful to be versatile if he could not manage the modern complexity of reality. Plotinus was his tender companion, with whom one shares a cigarette and a glass of cognac. In love with Augustine, he knew how to render the full measure of this author. A gifted young scholar, who became a professor in Milan in his thirties when others were at the Collège de France in their twilight. Jerpha revived Madauros, a university town in northern Algeria, that supreme and delicate refinement of Romanization, where Augustine, the orator Maximus, Apuleius and Martianus Capella lived. His biography of Julian the Apostate seeks to understand how a philosopher-emperor thought he could return to paganism and make Christianity a footnote in history. An unresolved death by the side of Mosul clinched it—Christianity would triumph.

Jerphagnon was a philosopher of time and banality. Influenced by Vladimir Jankélévitch, he was concerned with understanding the everyday, the alltäglichkeit, as Heidegger politely said, pretext to all the astonishments, typical of the wise. He was a serious discoverer of forgotten authors such as Marcus Varro or Favorinus of Arles; a historian of ideas of high caliber who made us understand, in les Divins Césars (The Divine Caesars), why the emperors of the 2nd century thought they were the sun and who envisaged Rome as the center of a cosmos—all the while writing with amusement and enjoyment a formidable history of Rome.

The young Lucien at the high school in Bordeaux was bored during a mathematics class. On his knees, he flipped through a book containing a few photos of the ruins of Timgad, the Palmyra of Algeria: “That’s where I want to live and die,” the young lad said to himself. From heaven came down a voice: “Jerphagnon, you will make up two hours!” Then his teacher stuck a future specialist in the Greco-Roman world. “I could never get used to the fact that Rome was dead,” confessed the wise old man to José Saramago, “because I loved it since my 6th grade. I lived my life there, faithful to this love of Roman civilization.” What a beautiful profession of faith!

If Lucien Jerphagnon is to be made an exemplum, let’s not forget that in matters of education, the Left is chopping our legs and causing us many problems. And this is not the end of the story! I hold as proof Vincent Peillon who writes in la Révolution française n’est pas terminée (The French Revolution is not Finished) that it is necessary to reinvent the revolution of the spirit, with the aim of destroying at all costs the Catholic religion and to invent a republican religion. This requires the total conversion of the elites and the young to the sciences and the disappearance of Latin and Greek, languages of the old regime, of Catholicism, of bourgeois domination.

Such is the pinnacle of the freemasons: radical leftists yesterday, social-democrats today; old-fashioned, stuck in the Third Republic, detached from reality and perfectly barbaric, since they claim, shamelessly, not to transmit any more, to cut themselves off from tradition and civilization. They swear only by individualities in the perspective of human rights. Now they promise inclusiveness, flattering the youth, corrupting it with vague ideas about freedom and equality.

In an interview given on TV in 1958, Pagnol felt the problem looming: specialization, the end of the humanities and the science of the technocrat. Specialization, by reducing the fields, reduces the possibilities of linking the fields. To have a rational mind is precisely to see relationships. But if the objects no longer exist, the relationships can no longer be made. It can only result in an impoverishment of thought. National education goes even further, since it has given up training literate people, to preparing only future employees for the labor market. The best will be slug-brain specialists, dumbed down like tabletops, the least good will be cashiers at Franprix, salesmen at Prisunic.

The professors stuff the heads of young people with new ideas, smelling of Pierre Bourdieu, ready-made and passed off as revealed truths, so they themselves can continue to dine at the faculty club during silly seminars on anti-racism in literature, and history colloquiums on North African minorities in the gay Paris of the 1920s. The education of yesteryear has degenerated into a total moron-factory based on the ideological teaching of soft sciences. We are far from the gentleman, far from the humanist, far from the cosmopolitan scholar.

Getting beyond her gavel, Najat Vallaud-Belkacem completed the work, explaining that Latin classes would be for the children of the rich and privileged, that elective classes had to be abolished, and that antiquity had to be made accessible to all by diluting Latin in French courses, thus putting ancient language courses to death in a gentle way; a bit like euthanasia.

Between this caricatured, barbaric Left, in the very sense in which Maurras took it, some have retained the opinion of Raymond Aron in this matter, like Paul Veyne, our dear friend, whose opinion that Latin and Greek should be abolished in secondary school and that a national establishment should be created to train solid scientists and researchers, I do not quite understand. This is a mistake. To dedicate Latin to research is to render it autistic; to leave it in the hands of the colloquium-makers who titillate the coffee-brewers and the editors of scientific articles in obscure journals is to render it mute, invisible, extinct.

It doesn’t matter if people are interested in Aristophanes’ scholia, or in the placement of an accent on a word in a twelfth-century manuscript in the Vatican library. One does not ask young people to read the Pharsalus in the original, even yours truly would not be able to do so. But to have a good head, made robust by the training in, and knowledge of, Greek tragedy, the functioning of the Athenian city, the Peloponnesian war told by Thucydides, the epic of Alexander the Great, Latin and Greek rhetoric, the work of Cicero, Caesar and Augustus, the personality of Seneca, elegiac poetry, Virgil, the bloody and mannered histories of Tacitus, the orientalism of the emperors, 312 and our world that has become Christian. It is grand to arrive, by love of the rei latinae, to the character of Des Esseintes in À Rebours by Huysmans who, in chapter III, gives us the menu of his likes and dislikes of all literature, criticizing the Chickpea (Cicero), judging the verses of a phony and vain poet, and preferring in the “fin de siècle” Roman authors the rot and the carrion, and at times the supreme refinement of precious stones and topazes.

I do not believe in progressivism and personal development, nor even in the scientific and academic elitism left to the Giscards of thought. I firmly believe in the tradition of inheriting and transmitting, of passing on the work of Hellenic-Christian civilization, from generation to generation. This is achieved through solid and serious learning of civilization, through language and grammar, literature, philosophy and history. It is necessary to go through the pain of declensions and conjugations; to make the effort, as in Pétanque, to have access to the texts, to their style; to reflect on the words and their concepts in order to understand the civilization. Nothing is more precious than to know the feeling of the language, to understand the spirit of an era.

This apparent need for Latin and Greek can take three forms: as a declaration in an electoral context; resistance and head-on opposition to progressivism; or a reconciliation with Wokism. The problem is not so much what Minister Blanquer says or thinks, but what the left-wing ideological machine, the Éducation Nationale, is capable of producing. The teacher conforms to the Houellebecquian image of the tired West. The teachers are mostly mediocre, cowardly and subscribe, under contract, to all the sickness of the modern world: deconstruction, diversity, immigration, inclusion, in the public as well as in the private. If this impulse for antiquity gets mixed up, dare I say it, with this kind of progressive thinking, it would do equally bad things for the mental health of our young people. I can already imagine the titles of the courses: “Migratory Crisis in Roman Gaul;” “the Roman Baths: A Space of Hybridization for Minorities;” “Conspiracy and Fake News: The Catiline Conspiracy;” “Being a Slave and Gay in Ephesus;” “Transidentity in Rome.” What a wonderful antiquity!

What we need are professors who are like Hussars in full cavalry at Jena—scholars like Bernard Lugan, like Marc Fumaroli; focused minds concerned with civilization—like Valéry, Thibaudet; intransigent polemicists—like Bloy or Julien Benda. The rest will follow. I began with Maurras, I end with Charles Péguy and Notre Jeunesse (Our Youth): ” What this entry was for me, in sixth grade, at Easter— the astonishment, the newness before rosa, rosae, the opening of an entire world, completely different, an altogether new world. That is what needs to be said, but that would get me tangled up in fondness. The grammarian who just the one time, the first, opens the Latin grammar on rosa, rosae will never know on which flowerbed he is opening the child’s soul.”


Nicolas Kinosky is at the Centres des Analyses des Rhétoriques Religieuses de l’Antiquité. This articles appears through the very kind courtesy La Nef.


Featured image: “Etruscan Vase Painters,” by Sir Lawrence Alma-Tadema, painted in 1871.

Ancient History? What For? Strength And Decadence Of The Classical Tradition

There is currently a debate about the usefulness or uselessness of history for postindustrial or postmodern societies. While some authors argue that history has entered into crisis, others continue to proclaim its vigor and believe in its validity, whether in its more traditional forms, as evidenced by the return of politico-military oriented historiography; or in other forms, more adapted to the world of the image and mass media. In the latter case, highlighting the link between historical knowledge and the notion of heritage, which can bring with it the danger of trivialization and commodification of this old knowledge.

Now, if all this is true in the field of history in general, in the field of ancient Classical history the question arises with an even sharper focus. And this is so, on the one hand, because of the very crisis of the Classical paradigm in the Western world, and on the other hand because the artistic and archaeological wealth of the Greco-Roman civilizations makes them easy prey for the cultural exhibition industry, which still knows how to exploit the component of exoticism that for a long time was associated with the world of Greece and Rome.

It is curious to note that, even among the defenders of historical science (for those who no longer believe in it, the study of the most remote times is evidently no longer of interest), the value of the study of ancient history is increasingly questioned for several reasons. In the first place, because it is a history based fundamentally on the study of literary sources and because of the scarcity of primary sources (inscriptions and papyri cannot be compared in their richness to the documentary sources of the other types of history). It should be noted that, in the opinion of these authors, the abandonment of literary sources is, as Leopold von Ranke wanted it, almost a sine qua non condition for the emergence of history-science. Secondly, those historians who cultivate quantitative methodologies tend to look with benevolence, if not contempt, at historians of the Classical world, because of their evident impossibility of handling this type of sources, almost non-existent in the field of their studies.

And to this we may add the fact that Classical historians have been showing an almost absolute disregard for theoretical and methodological reflection, remaining faithful (especially in England and Germany) to the most traditional ways of doing history, and therefore seem to give an image of outdated professionals.

As if these were not enough, historiographical and ideological debates, such as the one provoked by the publication of Martfn Bernal’s work (1991), with all its replicas, and counter-replicas, in which the clear ethnocentric component, and even the colonial ideology of Classical historians, as analyzed by J.M. Blaut, have come to light, and have put the finger even more on the question of the current validity of this type of historiography

Leaving aside the misunderstanding of different groups of historians towards ancient history, derived from their poor knowledge of it, from their belief in the omnipotence of its supposedly scientific methods, or from their incomprehension of the entire past that is not proximate. What is certain is that we can speak of a certain crisis of Greco-Roman historiography, derived fundamentally from the loss of vigor of the Classical paradigm, a paradigm that is forged in antiquity itself and which it is necessary to examine.

I.

It is evident that the process of idealization of the Greek and Roman past had its beginnings in antiquity itself. This process was centered around two axes: a) the creation of a literate culture considered worthy of imitation; and b) the construction of political models endowed with supposedly supratemporal validity.

To understand the first process, we have to analyze how in the Greek world, fundamentally, there was a passage from a basically oral tradition to the creation of a corpus of texts considered traditional and worthy of study.

It is a well-known fact, starting from the studies of Milman Parry, that Homeric poetry is only explicable if we start from an oral matrix. In the world of oral literature (if it can be called as such) we can say that the pragmatic dimension of language is predominant over the syntactic and semantic component. In this world, it is the context that allows us to understand the meaning of the utterances; and therefore in this world literary creation is the product of a spatial and temporal circumstance, of a context in which the poet and the public enter into communication in the ambit of a situation that allows them to share a series of meanings.

But the Homeric poems were put in writing, perhaps by the invention of the alphabet. From the moment in which this process took place, the texts began to lose their pragmatic dimension and to be transmissible in time, thus creating a literary culture, in which the works that were considered worthy of transmission had to be the object of an interpretation, which in the case of the Homeric poems developed from their first being set down in writing in the Athens of Peisistratos until the Byzantine era.

This process, which Florence Dupont has called the “invention of literature,” was at the time inseparable from the creation of libraries in the Greek world. Whatever the first important library in the Greek world was, whether that of Euripides or that of Aristotle (according to tradition), what is clear is that the library that serves as a reference is the library of Alexandria. In it, the compilation of Greek manuscripts was systematized; and in it also, parallel to this work of compilation, the philological technique was developed by Aristarchus of Samothrace and his disciples who established the editions of the Homeric poems that we now possess, in which we try to distinguish the original from the added.

The birth of philology, in trying to find the original versions of texts and trying to eliminate their contamination with the passage of time, implies an effort to tear the text from its contexts, to eliminate its pragmatic dimensions, thus involuntarily laying the foundations for a process of incomprehension of the text. In fact, by distancing ourselves from the texts in time and losing the context in which they were born, we also lose part of their intelligibility, which makes it necessary to make an effort to interpret them. The effort, in the case of the Homeric poems, or in that of the Jewish Bible in Alexandria in the case of Philotheos, led to the birth of allegorical exegesis. In it, the text hides a message behind the appearance of its literalness. To discover it, a key becomes necessary, which can be euhemeristic (reducing the Homeric myth to a historical event; the naturalistic to a physical phenomenon or to moralizing) to a moral lesson.

In any case, what we are interested in emphasizing is the existence of a distance between the text and the reader, a distance that must be bridged with a hermeneutic effort. In this effort, as H. G. Gadamer has pointed out, two notions are fundamental: a) the notion of corpus and b) the notion of the hermeneutic circle. In the Greek or Jewish case, a culture is defined by the possession of a group of texts considered canonical, which serve to establish its identity. One is Greek because one is situated in a certain literary tradition, symbolized by the Homeric poems that hide the truth of our past and ultimately of our being. These texts, as we say, have to be interpreted; and this is made possible by the existence of a positive prejudice, which is born of our identification with them and leads us to enter into a hermeneutic circle. My identity resides in the texts that encode my past. I am therefore part of them. But to really know myself I have to go deeper into them, which are also something different from what I am.

This interpretative work gave rise to the whole of classical philology, from antiquity to the present day; and, consequently, also to the development of ancient history. Ancient history is within the scope of the hermeneutic circle. But this circle has something of magic about it – we place ourselves in it on the basis of a belief in a certain philological faith; and it is precisely on the basis of this credibility that the vigor or decadence of ancient history derives.

But this process of identification was not only merely literary or religious (in the case of Alexandrian Judaism), but was also, and from this derives its strength, a political process. At the same time that the Library of Alexandria was created, the Greeks colonized the entire Near East. And while Aristarchus was establishing his edition of Homer, the Greek clerics were settling in the Egyptian countryside and fighting in the army of the Ptolemies. In the Hellenistic world the Greeks reinforced their identity against the barbarians, as they had been doing since the Median Wars; and that identity was linked to the idea of their superiority over barbarians, which in turn was derived from the very nature of their political models, as Herodotus tells us in a famous dialogue in which he contrasts the Greek who lives under the law, to the barbarian who lives under the despot.

The idealization of the Greek political systems began in the Classical Period, both in the Athenian and Spartan cases. Sparta was the object of idealization by Plato, Socrates or the Cynics, who made of it a model state for its cultivation of the virtues of courage, austerity and continence, initiating a long process which, as we shall see, continued in European thought with authors such as J. J. Rousseau and others. The same is true of Athenian democracy, idealized in the “funeral oration” that Thucydides puts in the mouth of Pericles and a model to be imitated, both in the Classical period itself and throughout European history.

In the world of politics, however, more than the idealization of Spartan militarism or Greek democracy, which was only revitalized in Europe after the French Revolution, what had greater importance was the idealization of the Roman constitution and the idea of Rome. As it is known, it is a Greek, Polybius, who, applying the theory of the mixed constitution of Pythagorean origin, maintained that the Roman constitution is the best of the possible constitutions and is destined to last in time, because it unites the virtues of monarchy, aristocracy and democracy. Such a constitution, not subject to change, and the efficacy and power of the legion as a tactical instrument, ensured Rome’s survival over time, thus laying the foundations of Roma aeterna as a political myth.

The eternity of Rome, achieved thanks to two new ideas – enovation and enovation, which made it possible to move the empire by Constantine and to invigorate it periodically, gave rise to the Germanic Holy Roman Empire, up to the contemporary age, or to the Second and Third Reichs in Germany.

It was the imperial model that shaped all medieval political theology, starting with Eusebius of Caesarea, conditioning all Western political thought up to Machiavelli or Hobbes, two assiduous readers, moreover, of Titus Livy, in the first case, or of Thucydides in the second.

It was this mixture of cultural tradition with political models, together with the assimilation of Classical culture by Christianity, which kept the Classical tradition alive throughout the Middle Ages, and which laid the foundations, so that with the process of secularization that began with the Renaissance, this tradition would continue to live on.

In the medieval world, the classical tradition, domesticated by Christianity and linked to the development of the idea of empire, had a basically conservative character, since it justified the existing order; it was with the Renaissance, and especially with the Enlightenment, that the Classical world changed its meaning in this respect. The Enlightenment, on the one hand, vindicated the republican ideal, breaking with the imperial idea and with the theologically justified power of the king, and on the other hand, in authors such as F. Schiller or F. Hölderlin, Greece became not only the world of political freedom but also of sexual freedom and freedom of thought, together with the liberation from the notions of guilt and sin, which in Germany weighed especially heavily because of the weight of the Lutheran tradition. This nostalgia for lost love, political and spiritual freedom was expressed in great works of German literature such as Hölderlin’s Hyperion.

But this vein of freedom of the Aufklärung that was politically embodied in the French Revolution could not continue after the defeat of the Revolution; and with the Restoration of the monarchical powers, and the beginning of the 19th century, we see a process in which Classical history, while constituting itself as a science, assumed a conservative character.

II.

The development of Classical studies is inseparable from the study of social history and the history of each culture. So, it is necessary for its understanding to take into account the context of each country, be it Germany, England, France or the USA.

It is not the intention here to carry out a synthesis of Classical history, as this would require a great deal of space, and other authors such as Carmine Ampolo, or Karl Christ have already been doing this. Rather, we will outline which are the images, or metanarratives on which Greek and Roman history has been configured. To this end, we will choose a minimum number of authors; those who created the great overviews of the history of antiquity, starting from a contrast of two focal points: Prussia and England, in the first half of the nineteenth century.

We will start with the figure of Karl Otfried Müller, who with his book Die Dorier, the first volume of what would become a history of the different Greek Stämme, marks the beginning of the scientific historiography of ancient Greece.

Müller possessed an exhaustive knowledge of the sources; but these sources were read by him under a certain hermeneutic key, which is the one we are interested in unraveling. Müller chose Sparta as a place of reference, because he carried out an unconscious process of identification between Sparta and Prussia. The destiny of both was to unify their peoples: Greeks and Germans respectively, to which they were called by their superiority, derived from the cultivation of a set of virtues. Spartans and Prussians were two strong agrarian-based peoples, as was Müller’s Prussia, in which the link to the land and the cultivation of virtues, such as, moderation and military courage, allowed the formation of armies that were called to be the backbone of the new states. Both peoples faced a historical destiny that prevented them from fulfilling their national destiny, when confronted with industrial and mercantile powers of a democratic nature, which prevented their military expansion and the establishment of the aristocratic military regimes of government in which Müller believed.

Müller erroneously contrasted the Doric spirit with the Ionian spirit, making it a supposed key to understanding Greek history and thus distancing himself from historical reality, as E. Will pointed out at the time. If he acted in this way, it was motivated by his political passion. In doing so, however, he did not act in vain, since he created a historiographical meta-narrative that strongly conditioned German historiography, which saw in the aristocratic, military and agrarian values something superior to the English democratic and industrial tradition, believing to find in that vision of Greek history a key to what some have defined as the German Sonderweg, or the special destiny of Germany from the Franco-Prussian War to Nazism.

This conservative tradition about the Greek world was embodied by most German historians and philologists and went hand-in-hand with the process of idealization of Greece in the fields of art, philosophy and culture in general. But it faced in the twentieth century a double process that came to question its credibility. On the one hand, the identification of these antidemocratic values with Nazism caused them to enter into crisis after the Second World War, which consecrated the triumph of democratic capitalist or socialist values. And this, together with the decline of the study of Classical languages, the basis of the elitist education of the Gymnasium (to which five percent of young people between 12 and 18 years of age had access in the 19th century), caused Hellenic studies to lose a good part of their social weight.

But this image coexisted with an opposite one; that cultivated in England by George Grote, a liberal politician, a utilitarian philosopher and a banker, author of the voluminous, History of Greece, which in the mid-nineteenth century laid the foundations of knowledge of the Greek world in England. Grote did not idealize Sparta, but Athens, a bourgeois republic of merchants and artisans, which cultivated democracy as a political form and favored the development of art and culture, together with its economic prosperity.

Athens was the kingdom of political freedom and freedom of thought and also of pleasure for the majority, one of the principles of utilitarianism, in which Grote believed (1876) as a philosopher. Greece became a reference for the development of modern democracies, as it had been since the French Revolution and the predecessor of industrial societies, thanks to the development of its science and technology. But that Greece, incarnated in Athens was also, like England, an imperialist power, mistress of a maritime empire, based not on oppression but on the development of trade and the gentle imposition of a cultural superiority, linked to the development of Classical culture.

It was said in Victorian England that Classical culture, offered at Oxford and Cambridge, was something that, once acquired, allowed us to feel superior to others. And this was due to the small number of students of Classical languages and their high social status, which gave them enough leisure not to engage in a practical activity.

The validity of this model also depended not only on the credibility of democratic values and faith in industrial civilization, but also on the belief in the superiority of Europe over the rest of the world, which was called into question after the process of decolonization that took place after World War II.

If we move from the Greek world to the Roman world in Germany itself, we encounter the figure of Theodor Mommsen, author of The History of Rome, which won him the Nobel Prize for literature. Mommsen was not an ultra-conservative politician like Müller, nor a fervent Prussian patriot like Johann Droysen, the creator of the idea of Hellenism, who thought that Alexander’s destiny should have consisted in fusing the East with Greek culture, thus creating a new culture, the basis of Roman culture, and therefore of European culture. Like Droysen, Mommsen was also a liberal.

Mommsen read the history of the Roman Republic from a contemporary point of view. For him, the confrontation between patricians and plebeians was a confrontation between political parties: one conservative and the other pro-Greece, fighting for access to political power, and consequently to the distribution of public goods that the possession of this political power brought with it in republican Rome. These parties had their own organization and ideology, like contemporary political parties; and the development of their struggles ended with the figure of Julius Caesar and the foundation of the Empire. Mommsen abandoned the History of Rome when he reached the Caesars, perhaps because he could not apply that political logic to the development of imperial history, focusing more on other works, such as the systematization of the systematization of Roman public law or criminal law.

Roman history in Mommsen, or in his great predecessor Edward Gibbon, was associated with the ideas of the Enlightenment. But in it, by a curious paradox, the problem of the decadence, or the end of the Roman Empire, which symbolized the end of a culture also worthy of imitation, became a central theme. Gibbon attributed it, as is well known, to the triumph of religion and barbarism, two antitheses of the enlightened ideal, now curiously associated. The Roman Empire, at the time of the Antonines, was associated with the best and happiest period in the history of mankind, and permitted an understanding of the cause of its end and perhaps could allow for the discovery of the key to the history of Europe. Gibbon developed a progressive historiographical vision, since he was an enlightened man; but after Mommsen, at the arrival of the 20th century, other historians changed the sense of the meta-narratives of Roman history, since Rome no longer incarnated the values of the Enlightenment, as in Gibbon, or the triumph of liberalism, as in Mommsen, but the bourgeois or aristocratic values.

The aristocratic and anti-democratic values were brought to light by prosopographers like Munzer or Gelzer, who overthrew Mommsen’s vision of Roman political parties, showing how on both sides, patricians and plebeians, it was the aristocrats who controlled the political game.

This was so, but its discovery was not innocent, since such theories, as Luciano Canfora has pointed, out went hand-in-hand with the critique of democratic systems by Vilfredo Pareto and Gaetano Mosca, developed at the time of the incubation of fascism. Both emphasized the apparent rather than real character of democratic regimes, since in politics it is always the elites who, whatever the system, control power.

A particularly important case is that of Michael Rostovtzeff. This Russian historian, author of the groundbreaking Social and Economic History of the Roman Empire, a work of the first magnitude for its use of epigraphic, archaeological and literary sources, interpreted the history of the empire as that of the rise and fall of a social class, the bourgeoisie, builder and creator of the city.

Rostovtzeff defined the Empire as a federation of free cities. These cities were based on the development of trade, industry and “scientific” agriculture and were linked to the life and death of the bourgeois social class. This class entered into decline because of fiscal pressure, which stifled its economic activity and favored the development of the army and the state, increasingly controlled by the peasant masses. The decline of the Roman Empire would thus be a revenge of the countryside against the city. With it, and the death of the city, art and Classical culture disappeared in all its aspects, all of which were creations of the bourgeoisie and the urban world.

Marinus Wes has brought out the concordances between Rostovtzeff’s life and his vision of the history of Rome. Our historian, was a Classicist, and therefore a member of a double minority in tsarist Russia – urban and Western and Classical culture – who identified himself with the inhabitants of the cities in a predominantly rural world, as tsarist Russia was at that time, a world in which a revolution of the lower classes collapsed a political system that had allowed the flourishing of cultured minorities. The fall of the Roman Empire was thus a transcript of the Russian Revolution; and those peasants who controlled the army and the state were a transcript of the Revolt of the Masses analyzed at the same historical moment by Ortega y Gasset (1929), or in The Decline of the West, foreshadowed a few years earlier by 0. Spengler (1923), who also felt himself a prophet of a similar decadence to that of the Empire.

The decadence of Rome thus became a goal of the transformations of the contemporary world and the advent of mass society, rejected by Spengler, Ortega and Rostovtzeff. In this way, the history of Rome became one more instrument of conservative thought, in which there continued to be an identification with the Classical world and its culture, understood as the patrimony of the minorities and as a rejection of the more radical forms of democratic government, embodied not only in the amorphous masses, but in political movements such as socialism.

Leaving aside these conservative visions, which compromised the survival of Classical culture by associating it with their political approaches, we must now look at those visions of Classical history that saw in it perhaps the possibility of thinking about some forms of liberation, as had occurred in the Renaissance or the Enlightenment.

III.

Until now, we have been seeing a process in which Classical antiquity functioned as a paradigm, as a model to imitate, whether from a cultural or political point of view. With the last third of the 19th century, we saw the beginning of a process that had precisely the opposite effect. It was an operation of unveiling, as if an attempt were being made to remove the mask of the Greeks and Romans and to discover behind it a hidden truth that no one had wanted to reveal until then.

The discovery of this truth also meant that the ancient world lost its paradigmatic character on the one hand, but on the other hand, precisely by losing this exemplary character, this world became closer to us. By approaching us it also became more intelligible; but not in an immediate way and through a process of assimilation, as had been the case until then, but through a complex operation, by means of which the proximate becomes comprehensible through its encounter with the alien, which, in turn, is revealed to us as something that could also have some affinity with us.

The first author to participate in this unveiling operation was Karl Marx. Marx was neither a philologist nor a historian of Classical antiquity, which does not mean that he was not attracted by it. On the one hand, like all Gymnasium students, he had a good command of Classical languages, and to Greek thought, in particular to the atomists (Leucippus and Democritus) he dedicated his doctoral thesis, perhaps sensing in them the roots of a materialism that was becoming indispensable, in a Germany dominated by Hegelian idealism.

Marx therefore had a double attitude towards Classical culture. On the one hand, like every educated German of the mid-nineteenth century, he was an admirer of it, and continued to consider Greek art as art without compare, or else admired the results of Greek science and philosophy. But, on the other hand, he discovered a hidden truth that was the key to the whole of Greek and Roman history.

It is well known that in the funeral oration that Friedrich Engels gave at Marx’s tomb, he stated that just as Isaac Newton had discovered the fundamental law that governed the functioning of the physical world and Charles Darwin had done the same with the world of life, likewise Marx was the discoverer of the fundamental law that regulated the course of history, and that law was the “law of value.”

According to this law, in all human societies, we must look for how the process of extraction of the surplus value that the working class produces, and from which the ruling class benefits, is articulated. In the ancient world this process took place either under the form of appropriation of surplus value by the state, more or less sacral, in the Asian Mode of Production, corresponding to Egypt and Mesopotamia. Or when we refer to the Greco-Roman world, the key to its history was given to us through the exploitation of servile labor in its different modalities.

Classical civilization was made possible by the labor of slaves and their exclusion, like that of the Metics, from the system of citizenship rights. The political and economic systems of antiquity can in no way, therefore, be worthy of imitation, but must be judged under an eminently negative gaze, since they contradict our ethical and political principles as they have been formulated since the French Revolution, and whose validity, at least at an abstract level, a large part of European society never grew tired of proclaiming.

But the question does not end here since, discovering in parallel the concept of ideology Marx, and some of his followers in the twentieth century, like Benjamin Farrington brought to light how the Greek philosophy, thus far the philosophy without compare, was also a product of class interests, which were not limited to justify only slavery or political domination of the Greeks over the barbarians, but also impeded the very development of Greek science itself, by preventing it, in Farrington’s formulation, from reaching the threshold of the Industrial Revolution.

Farrington’s theory is based on a clear idealization of Greek science, incapable, by its own internal structure, of developing machinism. By overvaluing that science and making it similar to modern physics Farrington continued with a logic that Marx himself had not completely abandoned – the logic of the idealization of the Classical world, although now that logic was limited to the scope of his theoretical constructions in the world of physics and chemistry.

The revelatory potential of Marxism was thus limited by the presence in it of this idealizing component, and by the very idea of history considered as a science. The idea that we are in possession of a method that allows us to understand the key to history can be a dangerous idea. In the first place, because history is not like a riddle whose resolution brings us great relief and puts an end to the problem. And secondly because if we claim to be in possession of the secret that makes us understand the development of history and society, and we try to apply it to the political level, which is typical if, following the Platonic tradition, we think that the one who knows the most should rule, we will then have to develop a totalitarian system, in which those who are in possession of power are also in possession of the truth in general and of the truth about history, with which the liberating potential of Marx’s theory is reduced to nothing.

In any case, Marx’s contribution is there. Thanks to it, when we look at the Classical world, we can no longer have that old sense of complacency which, as we have seen, had been developing since antiquity itself. In the Classical world there was also a hidden truth, a truth whose discovery we find unpleasant and which, through the discovery of power in its pure state and of economic exploitation without further ado, has come to place the Greeks and the Romans on the same level as the prosaic contemporary world in which Marx and we ourselves have had to live.

In a different framing, but sharing the same logic as Marx, we have to place the figure of Friedrich Nietzsche. Contrary to Marx, Nietzsche was a professional in Classical studies. Professor of Greek at the University of Basel, he was a great connoisseur of the Hellenic world, although many later philologists and historians have refused to assume his legacy, precisely because he questioned the value of Classical antiquity elevated to the level of a paradigm worthy of imitation.

References to the Greek world never ceased to be present throughout Nietzsche’s work; but the most systematic ones are found in his writings of the Basel period and in the work that made him known and which served as a stone of scandal and as the milestone that marked his abandonment of Classical philology. We refer, obviously, to Die Geburt der Tragödie (The Birth of Tragedy).

Nietzsche participated in the same operation of unmasking as Karl Marx. But just as Marx found the secret key to the Greek world outside, in society, in the social relations of production. Nietzsche found it inside, in the soul of the Greeks themselves.

Nietzsche made two fundamental discoveries. First, that the so-called Greek spirit, centered on the idea of proportion of measure and rationality, is but one of the two facets of the same spirit. The Hellenic culture cannot be reduced to a single guiding principle; but that within it nestles a profound contradiction between two elements: the Apollonian, which corresponds to the image that Europe wanted to assume of the Greek world, and the Dionysian, which embodies the powers of passion, irrationality, life, and the surpassing of all limits. It was from Socrates onwards, when the Dionysiac was reduced to second place, and the Apollonian spirit came to predominate, a spirit that reached its most perfect formulation in Plato and that, with the assimilation of his philosophy by the Fathers of the Church, was assumed by Christianity, that kind of Platonism for the people, as Nietzsche himself says.

But this irrational component did not remain in Nietzsche in a mere vindication of passion or the nocturnal and dark aspects of life. Rather, the philosopher showed how Greek culture would have been impossible without the work of slaves and how it was the product of a dominant minority, whether we like it or not. And depending on how we interpret this, we will have the key to the conservative or progressive readings of Nietzsche. The Classical ideal is therefore neither democratizable nor extensible outside the Greek world. The values of the Greeks are not the values of liberal democracies nor those of industrial civilization. The Greek world is radically alien and unattainable to us; but it is not unattainable because of its perfection, but because it implies a radically different configuration of life.

This world has also undergone a process of falsification which has tended to make it reasonable and measured, thus allowing it to be assimilated to the Christian ideals of submission and continence. Our approach to it should, if we wish to affirm the values of life, lead us away from the Apollonian, and ultimately Christian, ideal, and lead us to delve into the Dionysian. The Dionysian presupposes the world of life, of becoming, of the liberation of the passions and of the bonds through which social structures are kept in operation. Access to the Dionysian is the key to any process of emancipation, since our chains are not only on the outside, where Marx had placed them, but also inside ourselves, in our ways of feeling and thinking.

However, as in the case of Marx, Nietzsche was not faithful to his message in the end, since, as Martin Heidegger pointed out at the time, in developing the theory of the eternal return, Nietzsche returned to restore metaphysics, from which he had wanted to flee. In effect, the Dionysian supposes that the ground beneath our feet collapses, that we lose the points of reference that until now have made us sure of ourselves, that we become disoriented. If we do not want to follow to the end this path that might lead us to the madness in which Nietzsche himself spent his last ten years, we would have to combine this process with something that would allow us to return to the outside, to the world. Or, what is the same, to raise that process not as a psychological process, but as a social and historical process, channeling individual liberation in the framework of collective liberation processes that the solitary of Sils-Maria, the follower of Zarathustra, that anchorite preacher who lived accompanied by his animals could not or would not conceive.

A third author who also contributed in a decisive way to the process of dissolution of the Classical archetype was Sigmund Freud. Freud himself said that Western man had to suffer three great wounds to his narcissism. The first was inflicted by Copernicus when he discovered that the Earth was not the center of the Universe, but just another planet among thousands or millions that should not have any privileged destiny. The author of the second wound was Charles Darwin, when he taught us that we are nothing more than another link in the chain of life, a product of a process of selection and adaptation, which can also be destined to have an end and which shares with other living beings most of its characteristics, thus losing the privilege that God had given to Adam and Eve in Paradise, when He gave them the earth, the plants and the animals to establish His dominion over them.

The author of the third wound was Freud himself, who came to tell us that our rationality is only the tip of an iceberg in which the unconscious psychic processes occupy those three quarters that are submerged. Human beings are not defined by our reason, but by our passions, by our libido, which is what configures us individually and collectively, and which manifests itself in its raw state through suicide, mental illness or through collective creations such as myths and rites.

Freud, as a good Viennese bourgeois, also possessed a great Classical culture, and it is curious that it was Oedipus, precisely from the Sophoclean Oedipus Rex, the figure that would serve Freud as a metaphor for the key mechanism that allows us to understand our psychic life: the Oedipus Complex.

Obviously, Freud was neither a historian nor a philologist. But psychoanalysis, as he himself pointed out, has multiple purposes. In addition to being a therapeutic technique, whose usefulness can be accepted or not, psychoanalysis is also a theory of culture, and therefore an anthropology. After Freud, we can no longer have the same image of human beings as before; and this will have obvious consequences in the field of historiography and the study of Classical culture.

We can focus the impact of Freud’s work, in addition, for example, in the study of the interpretation of dreams, about which antiquity still offers us Artemidorus’s work, in the areas of the study of myth and rite and in the terrain of a force, whose importance Freud greatly emphasized, as in the case of sexuality.

Freud, in Totem and Taboo, established a classic parallelism between infantile thinking, the signs and symptoms of neurosis and primitive thought. Today he is criticized for his vision of the primitive, the result not of his invention but of the image anthropology of the early twentieth century gave him. But, in spite of this, his interpretations are of great interest because, in the case of rites and myths, Freud discovered that both possess a logic, but a hidden logic that must be unveiled.

As in the cases of Marx and Nietzsche, we find again the contrast between appearance and essence, with the idea that truth always remains hidden and must be unveiled. In Freud’s case, this unveiling allows us to discover the logic of the irrational, the meaning of nonmeaning, thanks to the method of interpretation of signs based on the principles of condensation and displacement that constantly disfigure the message that the unconscious wants to transmit; although, in the end, this message, thanks to interpretative work, can also be deciphered.

The logic of rite and myth reveals that the former is nothing more than a set of meaningless gestures, and that the latter is not an exemplary story worthy of being remodeled artistically or literarily in a process of endless reinterpretation. Ritual and myth are a manifestation of the desire of the psychic energy that Freud metonymically designated with the name of sexuality.

This energy flows through the same channels in every culture, and therefore Classical rite or myth loses its exclusivity. A Greek rite of initiation need not be different from an African rite of initiation. Comparativism, which the nineteenth and twentieth centuries developed in the study of religion, finds in Freud a secure basis, inasmuch as he believes, like Marx, in discovering the fundamental law; the key that regulates the functioning, in this case, of psychic life, and consequently of society.

But there is another field in which Freud’s contribution was particularly important in the process of dethroning the Classical image. It is the field of sexuality. It used to be said in Victorian times that Greece had committed two great sins – that of slavery and homosexuality. The secret of slavery had been uncovered by Marx. The study of homosexuality would still have to wait a long time.

The problem of Hellenistic homosexuality was perhaps even more serious because it was in fact an institutionalization of pederasty, which was very difficult to make sense of. Some authors, such as, Eric Bethe, had tried to do so by framing it in the world of warrior initiations and trying to erase the images of effeminacy and sexual inversion that the nineteenth century associated with the image of the homosexual.

The path initiated by Bethe was continued in the 20th century by another series of authors, such as Dover, who emphasized its educational and initiatory character, in order to continue to find meaning for it. More recently, however, there has been a change in the approach to this problem, when authors, such as, Eva Cantarella, go on to introduce new concepts such as bisexuality, which breaks the framework of warrior initiations and brings to light the fact that sexual relations with persons of the same sex need not necessarily be a problem to be explained, but may be more or less consubstantial to human nature.

In this sense, the history of sexuality could bring with it a danger: the idealization for the umpteenth time of the Classical world, now considered as a place where sexuality could have developed freely, as it did in authors such as Schiller or Hölderlin. Michel Foucault has warned us against this temptation and has shown how sexuality is not a natural substratum that is always the victim of social repression, and whose liberation, until it reaches its pure state, should be our objective. On the contrary, sexuality is a social construction based on an unquestionable biological basis. A construction that is one of the keys to our identity. The history of sexuality is inseparable from the history of the ego, which is why Foucault used authors such as Plato or Seneca as a fundamental source.

The sexuality-identity correlation is of great importance, since it is evident, from Hegel onwards, that there cannot be an “I” without a “You” and a “We.” Or, in other words, that the individual and society are not two antithetical terms, but complementary. Thus, the aspiration to unite the interior (subjectivity) with the exterior (objectivity), which Nietzsche and Marx had not even achieved, each in his own way, can be possible from now on with authors like Foucault and with the development of the historiography of the genera, a field closely related to the history of identity and sexuality.

The historiography of gender has known a great development in the Anglo-Saxon countries, since the sixties of the twentieth century, and there are already classic works, such as, those of Sarah Pomeroy. We will not try now, as in any of the previous cases, to list them, not even briefly. Our purpose will be simply to indicate that the introduction of genera as a historiographical theme will also change the images of Classical culture understood as a paradigm.

It is evident that the woman as a genera is practically absent in the literary culture and political life of Classical antiquity. Leaving aside more or less exceptional figures in the literary field such as Sappho or some women who achieved political relevance, such as some Hellenistic queens or Roman empresses, it seems clear that the values on which Greek and Roman culture were built were mostly masculine, just as men were the main active subjects of political and social life.

Women in antiquity, like European women, were relegated by virtue of the so-called “sexual contract” to the domestic and private sphere, which resulted in them becoming passive subjects of historical events rather than protagonists; and consequently, they were practically absent from the works of Classical historians and from the development of European historiography until relatively recent times.

The history of the genera also represents another challenge to the images of the Classical tradition, since it possesses the same logic as that of the proposals of Marx, Nietzsche or Freud. Here, too, a hidden truth seems to be brought to light, thus revealing in a certain way the key to Classical history. It will no longer be a dominated social class, or a submerged continent (such as the Dionysphalic or the unconscious) that will now be brought to light; but the idea that more or less half of the human race had also been excluded from the discourse of history; that it could not find its meaning, in this case as in so many others, except from a negation of one of the basic components of social reality.

The development of the history of the genera is incomprehensible without the development of the feminist movement, just as Marxism is inseparable from certain political or trade union struggles. For this reason, the transformation of historiographical models was not only an intellectual process, but also a political and social process that would come into conflict with the socially and politically conservative ideology of most of the Classical philologists and historians of antiquity throughout the nineteenth and twentieth centuries.

The figure of a woman may serve as an emblem of this process of social, political and intellectual transformations: Jane Ellen Harrison, professor of archaeology at the University of Cambridge and one of the first women who not only acceded to an academic position in England, but also made an important contribution to Classical studies, through works, such as, Prolegomena to the Study of Greek Religion, оr Themis. A Study on Social Origins of Greek Religion.

The life, the work and the social and political world in which Harrison lived form a unity that has been highlighted by her three biographers. Leaving aside her personal and family problems, analyzed by S. Peacock, it is clear that her access to Classical studies, or her conquest of a teaching position, were not easy, since Victorian values and academic and political prejudices were opposed to it. However, Harrison, once she achieved her goals, did not limit herself to reproducing the dominant discourse on the Greek world in England in the late nineteenth and early twentieth centuries; on the contrary, she tried to renew its image through the study of archaeology and religion.

To try to do so, she set aside the image of mythology and Classical religion understood as aesthetic phenomena and applied different theoretical models borrowed from anthropology, sociology, or even psychoanalysis to try to understand Greek mythology and religion, first developing a theory, which would become famous, about the relationship between rite and myth, emphasizing the chronological and ontological priority of rite over myth. This priority allowed her to socially connect Greek religion and myth through a procedure that led her to seek the keys to the understanding of classical religions beyond the Greco-Roman world, broadening her horizon to all those peoples who in her time were being passive subjects of the process of colonization of the world; the so-called “primitive peoples.”

Comparing the Greeks with the “savages” may be more or less routine today, especially if we want to understand the most primitive stages of Greek history, but at the end of the 19th century it was a real heresy. It meant questioning the superiority of the ruling classes of the British Empire over its rulers and bracketing the superiority of Europe over the rest of the world.

Harrison’s reference to the primitive world was not only an attempt to contextualize some stories or mythological characters that were difficult to understand from the moment when the myth was no longer believed in, in Classical antiquity itself, and place them in social and historical contexts that could be similar, but also somehow more. If Harrison acted in this way, she was driven by an epistemological motive – it was a matter of explaining the similar by the similar.

But behind her epistemology, there was also an ideology and a moral proposal. The discovery of the irrational, the passionate and the primitive in Greece, already undertaken earlier by Nietzsche and Freud, is not only the discovery of a new world in the past, but also in the present. The liberation of Classical religion and mythology from the Classicist canon is the same process as the personal and social liberation of Harrison, who was forced into spinsterhood and solitude by academic and social conventions and who could not fully develop a full personal and social world because of her situation. For her, to liberate myth and to liberate Greece was the same as liberating herself and liberating the bourgeois society of late 19th century England.

The work of Harrison, together with that of Gilbert Murray and F. McDonald Cornford came to be known as the “Cambridge School” or “School of Myth and Ritual.” If I take it as a benchmark, it is because it contributed to change the image of the Classical world by making Greece and Rome lose their superiority over other historical cultures that may have been more or less similar to them, and by forcing Classical studies and ancient history to take into consideration the concepts and results of a social science whose development, which in the 19th century was parallel to history, was sometimes not very closely interrelated with these studies – namely, anthropology.

The rapprochement between ancient history and anthropology, carried out by different scholars in England, оr in France, by J. P. Vernant, M. Détienne and P. Vidal-Naquet, entails a risk of loss of identity of Classical studies for two reasons. Firstly, because it could dissolve them in the framework of a science of society in general and thus make them lose their supposedly proper categories (if they ever had them); and, secondly, because it establishes an equality before history between Eastern and Western peoples, primitive and civilized. This means putting aside the ethnocentric image on which these studies were built, as Martin Bernai has pointed out, and consequently making them to lose the privileged role they have been playing for centuries in the process of defining European identity. A role from which the cultivators of these studies benefited socially, through the social prestige that their cultivation carried with it.

After the decolonization of the world, a consequence of the Second World War, the boundaries between primitive and civilized, East and West, underwent a process of adjustment, which would partially lead to put all peoples on an equal footing. Perhaps because, as Ranke said, referring to Europe, all peoples are in history equally close before God.

At the present time, the Western world, on the contrary, seems to want to reaffirm its identity again vis-à-vis the East and the Third World, not unrelated to the attempt of some Classicists, such as Edward Luttwak or Victor David Hanson, to draw from ancient history lessons for contemporary politics, especially in the sense of reaffirming, as in Classical antiquity itself, the domination of minorities over the masses and of “superior” cultures over “inferior” ones. Naturally this would bring with it a retreat towards more historiographically conservative positions, returning to the social and political paradigm of Classicism and the abandonment of Marxist, gender or anthropological proposals. However, this will not be the case today in a clear-cut way, since ancient history and Classical studies are concretely structured as follows.

IV.

When writing about the history of historiography, it is common to allude to two types of circumstances that contribute greatly to explaining the genesis of the ideas of the great historians. First, their biographical circumstances are analyzed. Second, their political ideas, which on many occasions make up the essence of the thinking of the great historians, as Arnaldo Momigliano has masterfully taught us to see in his Contributi.

In spite of Momigliano’s undoubted prestige, many academic historians are reluctant about this type of studies, since they consider that the historian as such is a scientist and his political ideas should not condition his work, his personal circumstances being something that should be reduced to the personal or family sphere. If we want to understand the typology of Classical historians and philologists at the present time we must, we believe, follow Momigliano’s advice and also be guided by the recommendations of a philologist of antiquity, Friedrich Nietzsche, who in his The Untimely Meditations, carried out a masterly and still valid analysis of the figure of the Classical philologist and the contemporary European historian.

Nietzsche distinguished three types of historiography and historians, valid in 1873 and still today. Namely, the antiquarian historian, the monumental historian, and the critical historian. The antiquarian historian was and is defined as a professional historian. He is driven by his love for the past and his research is guided by the accuracy, thoroughness in the collection, preservation and reading of documents. This type of historian is very similar to the ancient collectors, studied by Krzystof Pomian. In the case of Classical studies, our historian is usually a philologist, a lover of texts, a faithful connoisseur and interpreter of Classical languages, who believes he has mastered the whole universe of the Altertumwissenchaften, the “Sciences of Antiquity,” so pompously called by the Germans. He, like Wilamowitz, masters everything from the most insignificant Greek language to the most sublime metaphysical ideas of Plato.

Similarly, if he is an archaeologist, numismatist or epigrapher, he carefully collects objects, coins or inscriptions, which he offers us in exhaustive catalogs. If he is not only an epigrapher but also a prosopographer, he will know the cursus honorum, senatorial or equestrian of the main personages of the Roman Empire, being aware of their careers and vicissitudes of life. In the same way, if he is an archaeologist, he will master the topography of ancient Rome, and of hundreds of other places.

All these scholars define themselves as “scientists.” They master a method that allows them to read, translate and interpret texts and documents from the past. And they do so objectively, dispassionately and faithfully. If we ask them about their ideology, they will tell us that, as scientists, they lack it. And even if they did have one, it would never interfere with their research. Their probity would not allow it in any way. They do not aspire to direct consciences. Their ideal of life is that of a secluded, almost monastic life, in which they like to relate to their colleagues, who are the ones who truly understand them and with whom they share their love of the past and of dead languages, languages whose cultivation is perhaps one of the few things that can allow us to become fully human.

Epistemologically they will define themselves as empiricists. They hate philosophy and speculation, because they are always attached to the positive, to the data, whose knowledge is the only thing that justifies the historian’s job. Politically they can be more or less conservative, but always discreet. Their natural place will always be the second piano. Their kingdom is apparently not of this world, although it really is. They will always be in favor of the established order. For them, as for Hegel, although always in a much more prosaic way, everything rational is real and everything real is rational. If something exists, it will exist for a reason; and that is precisely what we must learn from history; that the past and the present will always be justified. They are justified by their factual character. And if history teaches us anything, it is that a fact is a fact and that we must accept it as such. History is the realm of the contingent, but also of the necessary. That is what we have to learn from it as a science, that things are so, that the best we can do is to study them and consequently accept them.

The second type of historian is the monumental historian. In 1873-1876, this meant the nationalist historian; and today, it again means the nationalist historian; or, a few years ago, it meant the politically committed Marxist historian. This type of historian, on the contrary, does not aspire to isolate himself from the world, but to live in it. But not to live in it in any way, but to govern it. He is a historian who defines himself as an ideologist of the nation and as a discoverer of its essence. As a result, he aspires to social recognition of his merits and to be given a role in the direction of the nation or society. And if he knows the hidden things that make up the apparent reality, it is logical that he be the one who governs us. Plato said that if we want a pair of shoes we will go to a shoemaker; if we want to make a sea voyage, we will look for a good sea-captain; while if we are looking for who governs a city we resort to the vote, to the opinion, being wrong consequently.

For Plato, the one who should govern is the philosopher-king, since he is the one who knows the true nature of political things. In the contemporary world, from the birth of the nation-state in the 19th century, the one who claims for himself this role is the national historian who aspires not only to know the past and expose it in his books, but also to mobilize his compatriots by instilling in them enthusiasm for knowledge, and defense, if necessary, of their homeland.

This same mobilizing role was later assumed by the Marxist historian, also a connoisseur of the essence, of the hidden laws that regulate the march of societies and of history. It is this scientific knowledge, free of ideology that, from his commitment to the workers’ party, which allows the historian to place himself in the only valid observatory for the contemplation of historical reality, thus being consequently qualified to govern a country directly, when he is a political intellectual, like Lenin, or at least to guide the rulers. Although, in most of the cases, the numerous politicians simply imagined themselves as thinkers, with intellectual results that oscillated between the mediocre and the ridiculous. Just think of Ceaucescu.

The last type of historian is the critical historian, who, according to Nietzsche, does not place his life at the service of history, but places history at the service of life. For this historian, not everything is worthy of remembrance; after all, as Heidegger would later say, what is proper to the past is oblivion. We must free ourselves from the past, when the past is a weight that weighs upon us, when this weight consecrates everything that exists; and we must place the past at the service of life.

This type of historian is above all a more or less isolated intellectual. But if he becomes a solitary intellectual, it is not because that is his vocation or his preference, but he is forced by circumstances. His participation in this process of liberation must be both individual and collective. The historian writes оr speaks for someone; and that someone is his contemporaries, with whom he shares the world.

If we follow the terminology of Alfred Schutz, we could say that every historian lives, first of all, in an Umwelt environment, but is not isolated in it, but lives in it with his contemporaries, with his Mitwelt. In turn, this world derives from a previous world, Vorwelt, and will continue in a successive one, Folgerwelt. The historian must try to understand all these interrelated worlds, which should not necessarily mean that he must also justify them or be the main protagonist of their transformation.

If what he wants is simply to understand them, he may end up justifying them, just like the antiquarian historian. If he tries to change them too quickly, it could be that, reversing the sense of the Marxian thesis on Feurerbach, that his desire to change the world leads him to forget that he first had to study it. The fundamental thing in him must be to think that it is not possible to change the world, the outside, if one continues to think in the same way as the Vorwelt. The work of the historian is above all an intellectual work. His mission, like that of other intellectuals, is to try to think the world according to new concepts. However, this intellectual work will not be pure intellectual work. For, if we can learn anything from the history of historiography, it is that it has either kept pace with, or slightly lagged behind (sometimes by a lot) the transformations of social reality.

History is not an eternal science but a historical product. It is probably not even a science but something very close to the common sense of each culture, if it is only a form of storytelling. What is certain is that it is itself a historical product, and that, as such, it is in continuous transformation. Heidegger said that what defines temporality is precisely the future. The past as such no longer exists. The present can be reduced to the insignificance of the instant. Thus, if we can say that time exists, it is because there is still a future. Human life, as Ortega y Gasset said, is like a bow, which must always be taut. The moment it ceases to be taut life will come to an end.

For this reason, the work of the critical historian must consist, in 1872 and today, in helping to liberate individual and collective life by seeking and disseminating new ways of thinking about it, and thus contributing to its transformational process. This work will ensure that the study of history does not find its meaning in reference to the past, but paradoxically in reference to the future. Antiquity, that part of history which, precisely because of its own chronological scope, might seem more inaccurate, has, like no other stage of history, no meaning in itself. The sense it had is that of its protagonists, who are no longer alive. If we want to give it meaning, we can only act in two ways: either by glorifying it and thus consecrating the present, which will be conceived as its correlate, or by writing ancient history with an eye to the future, a future that will soon also be the past.


José Carlos Bermejo Barrera is Professor of Ancient History at the University of Santiago de Compostela (Spain). He has published numerous books in the fields of mythology and religions of classical antiquity and the philosophy of history. Among these are The Limits of Knowledge and the Limits of Science, Historia y Melancolía, El Gran Virus. Ensayo para una pandemia, and most recently, La política como impostura y las tinieblas de la información. He has published numerous works in academic journals, such as History and Theory; Quaderni di Storia, Dialogues d’Histoire Ancienne, Madrider Mitteilungen. He is a regular contributor to the daily press.


The featured image shows, “The Girl or the Vase,” by Henryk Siemiradzki; painted in 1887.

Antiquity Under The Guise Of Melancholy

In one of the problems in the Aristotelian corpus (The Book of Problems, XXX, 1), which deals with those related to thought, intelligence and wisdom, its author asks: “why were all men who have excelled in philosophy, politics or poetry or the arts melancholic” (XXX, 1, 10-14), as were many heroes of mythology, such as, Heracles, and “in recent times so have been Empedocles, Plato, Socrates and many other notable men” (XXX, 1, 26-30).

The answer is that there is a direct relationship between melancholy and what we call creativity, as Maria Grazia Ciani has shown. The melancholy of the Aristotelian problem actually encompasses all forms of mental disorder. Aristotle relates it to the loss of control of the passions and assimilates it to drunkenness, and links it to sexual desire and to sleep disturbances in such a way as to give the impression that the common origin of all desires and passions, which later in St. Augustine and later in Sigmund Freud, will receive the name of libido, is the engine that contains the energy which allows for different types of artistic and intellectual creation. Thus, in this brief text we have the origin of the romantic idea of association of genius with madness, analyzed in recent times by the philosopher and psychiatrist Karl Jaspers. Before Aristotle, one of these melancholics, Plato, in his dialogue, The Phaedrus, (244 A) had already stated that “our greatest goods are born thanks to madness” (mania), and there being four kinds of it: the prophetic, whose patron is Apollo, the telestitic or ritual, whose patron is Dionysus, the poetic, whose patrons are the Muses, and the erotic, inspired by Aphrodite and Eros.

Platonic mania is directly related to poetic inspiration, conceived as vision or trance; and therefore, it is also understood as a source of creativity. What happens with Platonic mania and melancholia is that they become metonymies, confusing the part with the whole, because in Hellenic tradition and medicine, mental illness, when conceived under an organic model, a model that coexists with the religious, in which the disease is understood as possession, and the philosophical, in which it is related to the passions and thought, is structured in a more complex morphology.

The Greeks in fact divided the alterations of the passions and thought, madness, into two large groups: delirium with fever, which corresponds to the inflammation of the brain, and delirium without fever, which would be our mental illness. This is structured in two great poles: mania, or agitated madness, with delusions and hallucinations, and sometimes accompanied by violence, and melancholia or sad and apathetic madness, reaching immobility and resemblance to death in catatonia. Next to these two great groups we have senile dementia, epilepsy, and the disease proper of women, hysteria.

Plato and Aristotle reduce all forms of madness to one, because what interests them is analyzing how the imbalance of the passions allows intellectual creation. The melancholic desires to live in solitude, like Heraclitus, the philosopher who wept, as opposed to Democritus, the philosopher laughed, in the Hellenic tradition. This solitude is the condition of his superiority, because it allows him to observe things and people objectively, thanks to the distance and detachment from passions. It is supposed that Heraclitus, like the Nietzschean Zarathustra, went to live in the mountains, became a vegetarian and, after returning to his hometown, died of dropsy, because of the water that accumulated in his body because of his diet. Euripides, the misanthrope of tradition, the first possessor of a library, is supposed to have lived in a cave; and Aristotle himself, who was called “the reader” in the Academy, made writing to be read, not recited or dialogued, the key to his philosophy. The first Christians practiced anachoresis as a way of life and a way of seeking knowledge; and with them was born silent reading, mentioned for the first time in history by St. Augustine in his Confessions, when he recounts his surprise at seeing Ambrose reading silently in Milan.

Solitude and melancholy were considered the indispensable condition for observation; and the artist, the philosopher or the historian thus became neutral observers of the passions and catastrophes of others, as described by Pseudo-Longinus in his treatise, On the Sublime, in which the scene of the spectacle of the shipwreck, seen from the cliff, as the source of the aesthetic feeling of sublime beauty, understood as that which overrides the passions and elevates thought, as opposed to the pleasurable feeling of the beautiful, became a key element in Western thought.

The paradigm of the melancholic spectator, observer of the past, or of the present, was fundamental in Europe from the Renaissance onwards. The sixteenth and seventeenth centuries saw a brilliant revival of melancholy. Robert Burton, an Oxonian clergyman, was the author in 1628 of a masterpiece (The Anatomy of Melancholy), that drew upon an exhaustive study of biblical and classical sources on this feeling.

For Burton, who was a neo-Stoic, all disorders of the soul are due to the uncontrolled passions of all kinds; and all of them are nothing more than different forms of melancholy in his monumental and erudite treatise. His study is so complete that all aspects of human life of the present and the past are reflected in it, for what is history but the study of the joys and sorrows, the ambitions, hatreds, loves, thoughts and feelings of human beings? The work of the anatomist of melancholy is to try to describe from a distance the story of all these passions, seen from the dispassion that provides academic isolation and the disenchantment of all passions, typical of the philosopher and historian, which would lead Burton himself to also fall into melancholy.

Burton’s book is situated on a very expansive context. Already in 1586, in England itself, Timothie Bright had devoted another book to the subject. And in France the same had been done by André du Laurens in 1594 and Jourdan Guibelet in 1603.

Melancholy came to know a bright future, in the literature of romanticism; and some sociologists, such as, Wolf Lepenies tried to associate it with the ways of thinking and feeling of the emerging and frustrated German bourgeoisie. For example, those whose role was essential in the birth and consolidation of classical studies, focused on the evocation of a vanished past. However, long before that, melancholy was directly associated with visions of the past.

The Greek author of the Qoheleth, better known as, Ecclesiastes, a treatise attributed to the wisest king, Solomon, developed a whole theory of history, which tried to make sense of the time he lived in, the Hellenistic era, characterized by its endless succession of wars, which would affect the Jewish people very directly.

According to the Qoheleth, history cannot recover the past, definitively lost and impossible to reconstruct:

“Vanity of vanities! Everything is vanity. What profit does anyone gain from all his labor at which he toils under the sun? One generation passes away and another generation succeeds it, but the earth stands firm forever. The sun rises and the sun sets; then it returns to the place where it rises.
The wind blows southward and then veers to the north, constantly turning as it repeats its course. All the rivers go to the sea, and yet the sea never overflows, for the rivers continue to return to their place of origin. All things are wearisome and very difficult to express. The eyes are not satisfied with seeing and the ears do not have their fill of hearing. What has been will be so again, and what has been done will be done again; there is nothing new under the sun. Whatever is perceived to be new has already existed in the ages before us. Those people who died in ages past are no longer remembered, and the people yet to be born will not be remembered by those who come after them. I have seen everything that has been done under the sun, and behold, all is vanity and a chase after the wind”
(Ecclesiastes 1).

The impossibility of recovering the past through the evocation of it that historians can do was a substantial part of European thought, which contemplated it until the Renaissance under the rubric of melancholy. Here is just one example from Jorge Manrique, when he says:

Let us leave the Trojans,
For we have not seen their evils
Nor their glories;
Let us leave the Romans,
Though we have heard and read
Of their victories.
Let us not care to know
What of the century past,
And how it went.
Let us come to yesterday,
Which is as well forgotten
as all of that (Coplas, XV).

These verses are especially pertinent because they deal with the classical tradition, never lost in the Middle Ages and again in force from the “Renaissance” of the twelfth century. Greek and Roman history, together with biblical history, is fully alive in Jorge Manrique, as well as in late medieval Spanish literature, as María Rosa Lida de Malkiel pointed out.

If we read one of the first incunabula, the Weltkronik by Hartmann Schedel, published in 1493, which is interesting not only for its text but also its hundreds of illustrations, we can observe how this history of the world that begins with the biblical creation intermingles, following the historiographic tradition of St. Augustine and Orosius, the Jewish, Greek and Roman histories. All its characters are equally present in the text and the engravings, as are the oriental cities and those of the classical world in the miniatures. From all of them, from their lives and sayings, a moral lesson can be drawn, in the style of Valerius Maximus. Here the loop of melancholy has been broken, for the past becomes present, but at the cost of anachronism and imitation of it, as will happen in the European Renaissance, incomprehensible without the birth of the printed book, which will later be key to understanding the role of classical studies.

The printing press was an essential agent of change to make the Renaissance possible, and also the Reformation and the scientific revolution; for without it, the codification and general transmission of knowledge would have been impossible. In the case of Spain, for example, it was precisely the scarcity of printing presses and publishers which, together with the Counter-Reformation, largely explains the weakness of Spanish humanism, as Luis Gil Fernandez has shown in a very detailed study.

The birth of history and philology as sciences is inseparable from the overcoming of anachronism, which fully identifies the past and the present; and from the establishment of what is called estrangement, or the distancing of the present and the past. This process of estrangement makes it possible to create the necessary distance for the development of an objective method, as Anthony Kemp and David Lowenthal have pointed out. However, this distancing must be accompanied by an interest that promotes the study of a distant past and brings with it the birth of a certain process of assimilation.

The scientific study of all aspects of classical culture was institutionalized in Germany, in the late eighteenth and early nineteenth centuries. The importance of German scholarship was such that we can say that, just as classical Greece and Rome were the ideal homeland of many Germans, Germany itself is in a sense the common homeland of all scholars of antiquity.

In order to understand this process, two kinds of factors must be taken into account. External factors, referring to Germany’s own political and social situation and the development of its new university system; and internal factors, which allowed the institutionalization of all this systematic body of knowledge, Wissenschaften, without which it is impossible to access the ancient world.

Germany at the end of the 18th century was a conglomerate of small kingdoms, with the exception of Prussia, and dozens of free cities, known today as “Home Towns,” which the Germans called Heimat. Their population was more than 80% rural, and political domination corresponded to the nobility and the different churches. An average German town had between 3,000 and 5,000 inhabitants, was under the power of a local nobleman or ecclesiastical authority and its municipal life was controlled by guilds and corporations and was clearly restricted, which did not prevent the development of an important culture and a certain publishing industry. Germany’s economic and industrial development was very limited and its industrialization took place late in the 19th century. For this reason, a significant bourgeois class did not emerge that would allow the social and economic advancement of, for example, the intellectual professions.

We may take as an essential and social model the figure of Friedrich Schiller, poet, playwright and historian. Of humble origin, he trained as a military doctor, but became one of the first professors of history in Germany and author of the first great publishing success of the 19th century, his History of the Thirty Years’ War. Schiller and Goethe lived under the protection, and many times the whim, of the nobles and petty princes; and both considered, like many German intellectuals, culture as a way out and an escape route from the situation of social constraint.

Heinrich Heine said that in Napoleonic times, England dominated the sea, France the land and Germany the air, thanks to its cultural creations. Culture was conceived as a way of sublimation and escape from the present, and it was thought that there could be full human freedom, civil, cultural and intellectual, without full political freedom, thus creating what Leonard Krieger called the German idea of freedom, a freedom under the cloak of authority, often times arbitrary.

Such freedom under surveillance and such constraint of a social class, the bourgeoisie, meant that culture was understood as a form of nostalgia for a past in which that freedom had been possible – and that was the role of Greek and Roman culture, evoked as absence in Schiller’s own poems, which we can clearly see in his Die Götter Griechenlandes:

Ja, sie kehrten heim, und alles Schöne,
Alles Hohe nahmen sie mit fort,
Alle Farben, alle Lebenstöne,
Und uns blieb nur das entseelte Wort.
Aus der Zeitflut weggerissen, schweben
Sie gerettet auf des Pindus Höhn,
Was unsterblich im Gesang soll leben,
Muß im Leben untergehn.

(Yes, they returned home, and everything beautiful,
Everything high they took with them,
All colors, all sounds of life,
And all that was left for us was the lifeless word.
Torn away from the tide of time, they float
They are saved on Pindus heights.
What shall live immortal in song,
Must perish in life).

The idealized past of Greece is the poet’s true homeland, as it was for Goethe; the land where the lemon tree blooms. The poet understands the evocation of the past, in which freedom and beauty were lost, as an essential function of poetry and historical narrative. This is also the case in Friedrich Hölderlin’s epistolary novel, Hyperion. In this novel, Hyperion’s letters to Diotima evoke both the loss of freedom, love and happiness, through creation and reading. The Germans created a culture understood as a remembrance of the national past and of a past they identified as their own in Greece and Rome. This explains the importance of the study of all aspects of the past in the development of their national culture. In it, this German idea of conditional freedom was directly linked to the idea of Bildung, or education and shaping of the mind and life of each individual; and fundamental in that Bildung was the creation of the new European university by Wilhelm von Humboldt, at the University of Berlin, under the protection of the King of Prussia.

Wilhelm von Humboldt created the so-called research university, in which a professor had full freedom to teach and research his knowledge and was provided with the means to do so. This professor, be it L. von Ranke, G.W.F. Hegel, K. von Savigny, J. Liebig and so many others, would train not only students but also researchers; and thus, the institutionalization of the Altertumswissenschaft became possible. The new university gave birth to a new social and personal type, the professor, with his specific ideology and ethics analyzed by A.J. Engel.

In Germany, the university and the liberal professions (doctors, lawyers, engineers, scientists), were the essential means of social ascent, in a country where the delayed industrialization did not allow until very late the birth of a rich bourgeoisie. The Jews, excluded from the university professions almost until the 20th century, took refuge in them. The German professors were free in their privileged world, isolated from politics by their knowledge; but they always depended on the political power in the public universities; and that is why they were always politically very conservative and could not react to the rise of Nazism, according to Fritz Ringer. Such was the internal framework in which the Altertumswissenschaft was institutionalized. Let us now see what it consists of.

The German word, Wissenschaft, designates any kind of systematic knowledge of a given subject, and is not exactly equivalent to the English term, “science.” There is a Judentumwissenschaft, a set of knowledge necessary to be able to understand and study Jewish culture and history; and for the same reason there is a Religionswissenschaft, which does not consist in reducing religious phenomena to a science, because then the specifics of religious experience would be reduced to nothing. The Altertumwissenschaft is a whole system of knowledge necessary to be able to study what is considered a strongly unitary phenomenon, which is the world of classical antiquity.

Its basis is the knowledge of two languages, Greek and Latin, in all their aspects: morphological, syntactic and semantic, the study of their history and all the metrical, stylistic and rhetorical forms necessary to be able to understand the texts in these two ancient languages. But this study of languages is only a part of it, since it also includes the study of archaeology, epigraphy and numismatics, as well as, of course, classical history and all literary genres: epic, lyric, tragedy, comedy, prose, history, oratory, and philosophy in its various parts, as well as all the sciences developed by the Greeks and Romans. August Boeck pointed this out in 1886; but he also indicated that philology was “the knowledge of what is known.” By this he meant that its aim was to achieve the understanding, or in other words, the updating of the experiences lived in all fields, felt and thought by the men and women of Antiquity.

Naturally, only very few authors managed to master all these fields, although some did, such as Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, who wrote on Greek language, literature, history, philosophy and religion. By doing so, Wilamowitz maintained the idea of the unity of the subject of study, and because he was aware of the hermeneutic character of all these disciplines. A classical philologist turned philosopher, Hans Georg Gadamer, thus developed a theory that gave a perfect account of the work of the philologist, the historian and the philosopher. For Gadamer, these disciplines, called hermeneutics, were structured as follows.

A hermeneutic discipline studies a cultural and historical whole that is defined by the existence of a corpus of texts which is transmitted over time, while being studied and enriched. This body of texts shapes a cultural and personal identity and creates a sense of belonging. Think, for example, of the role of the Old and New Testaments in Christianity, the Talmud in Judaism, and the Koran for Muslims. Each member of that group is recognized as such through tradition. His identity is delimited by that tradition and through its identification with the corpus of its texts. But it is by immersing oneself in it that one constantly recreates one’s identity and renews it, while at the same time keeping alive the tradition to which one belongs. Hermeneutic activity is based on reading, rereading and commenting on texts. In it, to read is to begin to write, and to write is to read again.

This going to the old textual corpus and then returning to the present is what Gadamer called the “hermeneutic circle;” and it is this circle, based on continuous and endless reading, that is the basis of the work of the historian, the philologist and the philosopher, three figures that overlap in the field of Altertumwissenchaft. Without texts, without books and without reading, all these studies become meaningless.

David Hume once said that “reason is and must be the slave of the passions,” to the scandal of moralists and Stoic philosophers. In reality Hume led a rather discreet and stoic life, and so what he meant by that phrase is that the motor of our psychic life is not thought, but feeling – passion. For that reason, it is incomprehensible that the gigantic effort, in all the disciplines necessary to be able to study classical antiquity, could have been developed, if there had not been some deep interest in it.

And, of course, there was deep interest in Germany. Greek and Latin formed the basis of the baccalaureate studied at the Gymnasium, the secondary school for those who would go on to university studies, and which, by the way, was attended by not even 10% of young German adolescents, since the majority who studied did so at the Realschule, where they studied modern languages, and sciences and techniques necessary for the development of commerce and economic or industrial activity.

The prolonged study of Classical languages made it possible to create a whole corps of professors and scholars, who made possible the massive work of study and cataloguing that made it possible in Germany to create the great corpora of inscriptions and texts, and to elaborate the great instruments of consultation, such as, the Real-Enzyklopaedie, a gigantic collective work, indispensable for study, even today; and which was developed over many years, like so many other working methods.

What did the Germans see in Greece and Rome? We might even say, why did they become obsessed with Greece, which exercised a kind of tyranny over German culture and thought? They no longer saw in it a nostalgic past, in which men had been free and happy, as had been the Greece of Schiller and Hölderlin, but a model to be followed in all areas of culture, for Greece had created philosophy, science, art and the best literature, and also provided the models on which European political systems were based.

The Altertumwsissenschaft conceived Antiquity sub specie aeternitatis, as had been the model of Roma aeterna. Ever since Constantine moved his capital to Constantinople, the double idea of translatio and renovatio developed. Rome could remain Rome elsewhere and constantly renew itself. The emperors of Byzantium remained emperors of Rome, and then also the czars of Russia, who called themselves Caesars. And the same thing happened in the West, ever since the coronation of Charlemagne, which meant the creation of the Holy Roman Empire, which survived until the Napoleonic wars, when it was neither sacred, nor an empire, nor Roman, nor Germanic, as Voltaire pointed out, but which was renewed with the Second Reich and then unfortunately with the Third Reich which was supposed to last a thousand years.

Greece and Rome were the timeless model to imitate for the entire German cultured society. If we read the 1878 book by Jakob von Falke, a jewel of German publishing for the quality of its engravings and binding, we can realize that, despite its shortcomings as a historical work, since for its time it does not cite either Droysen’s or Mommsen’s works, it reflects very well the passion of the German bourgeoisie for the Classical world. It is a luxurious book of great size that could adorn a good bourgeois salon, attesting to the admiration for that vanished world.

The paradigm of classical history sub specie aeternitatis began to be criticized in the early nineteenth century by authors such as Tocqueville, and was the subject of fierce ideological battles, as each country tried to identify with the Classical past in its own way, creating antithetical models.

The Germans tended to identify themselves, following the model created by K.O. Müller, more with Sparta than with Athens, since Sparta, a traditional state, with an agrarian base and militaristic organization, was conceived as a kind of simile of Prussia at the beginning of the 19th century: agrarian, disciplined, militaristic and conservative, as Édouard Will pointed out years ago. Similarly, English liberals, such as George Grote, identified Athens with their native England: maritime, commercial, democratic and enlightened.

And in the United States, where the presence of Classical studies was always very limited since the subject was not taught in secondary education, Classical models served on the one hand to justify their peculiar institution, slavery, but on the other hand, they were also a model for the drafting of their republican Constitution, conceived on a more Roman than Greek model. One of its drafters, however, proposed in an amendment that the new official language of the USA should be the Attic dialect, as they could no longer maintain the language of their metropolis.

In France, from the very moment of the Revolution, the Greek and Roman republican models were present, and for this reason numerous histories of Greece and Rome were published. This approach has always been present among French historians of the Classical world, even among those who had political commitments that were later very debatable, as in the case of Jérome Carcopino, in whose work this was always a fundamental component, since he believed that the study of the past could not be dissociated from the present.

After the mark left by the numerous works of Arnaldo Momigliano on the development of the historiography of antiquity and Classical studies in general, the study of the historiography of ancient history is now an academically consolidated field. Luciano Canfora has published numerous books and articles on the subject. In all these works it can be seen how all political ideologies – liberal or conservative, Marxist, Fascist, Nazi, or of any other type have needed to be confirmed through the study of their precedents in antiquity. This need to find a justification in such origins is what has so far kept alive in many cases the interest in the ancient world, and to some extent continues to do so.

However, what is happening nowadays is that these justifications are no longer undertaken by means of documented research work, carried out in accordance with the rules of the historical method, but by means of informative books of a more or less propagandistic nature. This is what is happening in the USA with authors who seek in the Greek past a legacy according to which only a strong military power can be the guarantee of freedom, economic development and democracy, tending to change the Athenian model for the Spartan one, in cases such as that of the ideologist Robert D. Kaplan. Although this new orientation is also present in the case of professional historians of Greek antiquity, such as, Victor Davis Hanson.

The Russian Revolution, the birth of Fascism, Nazism and later the Second World War, and the process of decolonization of the world brought about profound transformations in Western societies that caused the Classical models, conceived under the paradigm of eternity, to enter into crisis. Nevertheless, Classical studies managed, until recently, to maintain their vigor, because the richness of Classical sources, covering all fields (medicine, science, philosophy), and all possible aspects of social and family life, and the expression of the most varied ideas and feelings, provided an excellent testing ground for all kinds of studies. Feminism, of course, drank profusely from ancient sources and also the so-called gender studies or the history of sexuality, a subject vetoed by the authors of the nineteenth century.

The Greek sin par excellence became the object of privileged study in the departments of gender studies. Dozens of books and hundreds of articles have been published, creating a field of work that has been synthesized by James Davidson, a Classical philologist, in a comprehensive and exhaustively documented book that stretches into 634 pages. It is said that you can only study what you love, what you hate, or what you have already dreamed about. In that sense, and if we leave aside the enormous effort involved in the study of Classical languages and philology, less than that of mathematics or physics, however, Classical studies should not be in crisis and be subjected to a certain shared melancholic sensation of seeming to live out its end.

Numerous voices of alarm have been raised. Victor Davis Hanson himself, along with John Heath, has asked the question: “Who killed Homer?” According to them, only the recovery of Classical wisdom as a whole that integrates what in the USA is called “humanities” can allow Classical studies to be saved, lost in a world that values publications only by their number, obsessed by publication for publication’s sake, and in which the monographs of those who know more and more about less and less, and focused on insignificant topics supposedly very technical, have made the reading rate of the Classics decline sharply, in a parallel process to the loss of general knowledge among a good part of the professors.

In Italy, Salvatore Settis has asked himself the same question, as has a historian of Greek philosophy, Giuseppe Cambiano. The idea is repeated. Reading the Classics is fundamental because of the richness of their contents and because we cannot understand our cultural legacy without them. But what would happen if we no longer recognized, or even wanted to recognize our cultural legacy? What if what we reject is the book itself and reading, two essential components without which neither history, philology nor philosophy would make sense? Could it be that the rejection of the world of books is global and therefore that the hermeneutic disciplines have become impossible? Some believe so.

Each society creates its own system of global communication (very different in oral cultures), and among cultures with different degrees of literacy and in the electronic, visual and digital world. Marshall McLuhan had already warned of this in his now classic book, The Gutenberg Galaxy. These communication systems do not absolutely determine linguistic expression, much less thought. But they can do so, if they are used inappropriately.

Information can be processed in different ways and can be measured and quantified. All information is either assimilated or lost; and the process of assimilation takes place over time, since information is a flow. The assimilation capacity in a given time is inversely proportional to the speed of the flow. If speed is the result of dividing space by time:

S= s/t,
then the speed of the information is equal to its quantity divided by time:

S= Qi/t,
being the assimilation the division between the information itself and time. That is:

Ai= Qi/ t2

For this reason, the proliferation of information in the digital media, which of course is a great enrichment and creates very useful tools for consultation and research in the field of Classical studies and ancient history, becomes a toxic tool, if it is not used as a means to an end. The training of a historian or scholar of the humanities can only be based on the study of texts, on their reading, re-reading and analysis, and on the practice of reflective writing. Digital media are just that, media, as are printed dictionaries. A dictionary contains all the words; but in order to write, one must know how to handle language in terms of structured thought. Buying a dictionary is not enough. There are also all the letters on a keyboard; and they can be combined in millions of random ways; but a chimpanzee amanuensis will hardly create a good book.

Computer experts have drawn attention to the birth of a process of transformation of language and thought because of the abusive use of the Internet. Nicholas Carr points out that the Internet system favors parataxis over syntax. The user tends to move from link to link, in parallel processing, and to reintegrate links by superposition, not in a complex and durable structure. This explains the rejection of deep and long-term reading that is already being observed. Two Spanish professors of Greek literature have told me the same anecdote. None of their students had read the Iliad, in Spanish of course. One of them managed to get a Canto read, the other ordered it, but found that it just summaries of the “argument” taken from Wikipedia. This is not an exception, as the rejection of reading among humanities students is becoming the norm in philosophy, history and philology, sometimes supported by some professors.

The rejection of reading, and the idea that everything can be found on the Internet, contributes to the creation of what one computer engineer, Jaron Lanier, has called the “digital herd.” If everyone searches for the same thing, with the same search engine, in the same set of files, they will necessarily find the same thing. Originality thus disappears, because in history and philology it consists of discovering little-known data and establishing relationships between them that had not been found before. This requires continuous, meticulous and patient reading over many years of training and apprenticeship, as well as knowing how to find new modes of written or other forms of expression. The problem is that many teachers are contributing to the destruction of the ability to express oneself through the inappropriate use of PowerPoint.

PowerPoint is a program created for making advertising presentations. It is very useful for this and for processing images of all kinds, but not texts, which are reduced to almost childish outlines. That is why Franck Frommer considers it a program that can make us stupid. The information that is hackneyed, superimposed in a conventional way and expressed in a simplistic way is the opposite of creation and historical research and exposition, so it can be said that the history of antiquity and Classical studies will end up in a serious crisis, if we do not return to the only world that can make them possible, the world of texts, reading, reflection and good writing.

An ancient history sub specie aeternitatis is no longer possible, because the regression of Classical studies in general education makes it impossible for most people to identify with that world and consider it as an eternal model to imitate, in a world that is changing rapidly in economic, political and military areas, and that seems to want to value continuous change, and on its own, in the development of communication technologies, which make them increasingly faster and which offer so much information that is impossible to process.

If there is no global and eternal model, we must return to the world of melancholy. As we have seen, it was a world in which the past, gone forever, appears in a fragmentary way. History sub specie melancholiae can only be the fragmentary reconstruction of that disappeared past, but also the evocation of its absence and the finite expression in a small text of our infinite desire to know and not to fall into oblivion. The Greeks believed that what distinguishes melancholy is the sensation of the loss of sense and perception of the future. There is no future for the melancholic who contemplates with distance the spectacle of his own life. We have seen, following Pseudo-Longinus, how the sublime emerges in the scene of the spectator before the shipwreck. There is no single spectator before the spectacle of the past and the present world; and therefore, as long as several spectators can communicate, there will no longer be room for individual melancholy; and there will be room for the hope of leaving for the future small traces and remains among the ruins of time.


José Carlos Bermejo Barrera is Professor of Ancient History at the University of Santiago de Compostela (Spain). He has published numerous books in the fields of mythology and religions of classical antiquity and the philosophy of history. Among these are The Limits of Knowledge and the Limits of Science, Historia y Melancolía, El Gran Virus. Ensayo para una pandemia, and most recently, La política como impostura y las tinieblas de la información. He has published numerous works in academic journals, such as History and Theory; Quaderni di Storia, Dialogues d’Histoire Ancienne, Madrider Mitteilungen. He is a regular contributor to the daily press.


The featured image shows, “Clio, Muse of History,” by Charles Meynier; painted in 1800.

Why Study The Classics?

The Greek and Latin classics have managed to survive up to the present day because they make it possible to grasp some fundamental truths about the nature of human existence. Ancient writers understood that these truths could most effectively be conveyed through stories. In ancient narratives of the myths, mortals come to realize the full extent of their own ignorance. To take just one example: in his drama Antigone Sophocles shows how people remain confident, that they know what they are doing until (as he puts it) they burn their feet in the fire. That “famous saying” to Antigone, who brought about her own death by burying her brother against her uncle Creon’s orders. That saying soon applies also to Creon, whose son kills himself because Antigone is dead. It also applies to everyone who watches or reads the play, because it is human nature to rely on incomplete knowledge when we make major decisions, especially in political situations that later prove to be complex and dangerous.

Even today everyone knows about the disastrous decision made by the Trojans, to bring in the wooden horse left outside their city wall as a “gift” from their enemies, the Greeks. Why did the Trojans make the choice that brought their own destruction, when they could have so easily saved themselves? All they had to do was leave the horse where they found it, outside the city walls – or better still, set it on fire. But instead they decided to bring the horse in, drag it up to their city’s acropolis, and then sit down around it.

They did so (as the Roman poet Virgil tells the story) because almost everyone (including their king Priam) was prepared to believe an attractive story told to them by Sinon, a young man captured by Trojan shepherds. He said that they had left the large wooden horse as an offering to the goddess Minerva (the Greek Athena), and that they had made the horse so large in order to prevent the Trojans from dragging it into their city, and thus to keep the goddess from supporting the Trojans if, in the future, they sought to invade and conquer Greece.

Anyone who had doubts about that story was soon persuaded of its truth by another event. The priest Laocoon (who had advised them not to take any gifts from the Greeks) had been near the seashore, sacrificing a bull to the god Neptune, when suddenly two huge serpents came out of the water, ate both his sons, and crushed him to death. The serpents then went to the temple of Minerva and took shelter around the feet and behind the shield of her statue. Hearing this, the Trojans immediately assumed that Minerva had punished Laocoön.

They opened the gates of their city and tore down part of their walls so they could bring the horse to the goddess’s temple, hoping to win her favor. That night, there were celebrations. After the Trojans had gone to sleep, the Greeks (who had been just out of sight in their ships behind the nearby island of Tenedos) sailed back to Troy. Sinon then opened the door of the horse and let out the Greek soldiers hiding inside, as the Greek army rushed in through the city’s open gates.

Virgil makes it clear that the disaster might have been prevented by asking questions and finding the answers, all of which were readily available. Why accept Sinon’s explanation for the size of the wooden horse? Why didn’t the Trojans bore a hole into the side of the horse to see if anything was inside—Laocoön had already shown them that it was hollow.

Why didn’t the Trojans also make sure that the Greeks really had gone away and were not lying in wait? The Trojans also might have asked themselves if there was another reason why the serpents attacked Laocoön and his sons. Did Minerva and the other gods want to get Laocoön out of the way so that he couldn’t stop the Trojans from bringing the horse into the city? Instead of asking any of these questions, the Trojans were eager to believe that the Greeks had given up the war and gone home.

As Virgil relates it, the tale of the Trojan horse is par excellence about the state of mind that leads to self-delusion. It isn’t just that the Trojans ignored Laocoön’s sensible advice to look inside the horse before they dragged it into the city. Why didn’t they didn’t interrogate Sinon to make sure that his story was true. Why were they prepared to trust their king Priam’s judgment, when they all had every reason not to? They knew that Priam had been warned that a male child born on a certain day would cause Troy to be destroyed, and his wife, Hecuba, had herself dreamed that she was about to give birth to a firebrand. The Trojans would never have become involved in a war with the Greeks if Paris had not been allowed to live.

Paris’s judgment was no better than his parents’: a selfish decision that he had made was the direct cause of the Trojan War. When as a young man Paris was shepherding his flocks on Mount Ida, the god Mercury (Hermes) asked him to pick which of three goddesses was the most beautiful. Each of the goddesses – Minerva, Juno, and Venus – offered Paris a gift. Minerva offered him wisdom and victory in battle, and Juno (Hera) offered him rule over all of Asia. But Venus (Aphrodite) offered him the most beautiful woman in the world, Helen of Sparta, the daughter of Jupiter (Zeus). Paris was bound to get into trouble whichever of the three goddesses he chose because he would anger the two goddesses whose gifts he had declined.

In such circumstances, the most sensible course would have been for Paris to refuse to make the decision – or at least to pick the most powerful goddess, the one who could best protect him against the other two. That goddess was Minerva. Instead Paris chose Venus, the weakest of the three goddesses, who gave him Helen as his reward, even though Helen was already married to Menelaus, the king of Sparta, who then came to Troy with his brother Agamemnon and an army to bring her back. So it was not coincidental that after all those years of fighting, the Greeks won the Trojan war by deception rather than by sheer force.

It seems that people will ignore well-informed and well-intentioned advice if it goes against their own desires. When a person holds two conflicting beliefs or ideas, people tend to pick the belief or idea that pleases them more, even when it does not comport with reality. Priam and the Trojans wanted to believe that the Greeks had given up their siege and gone home. They liked the idea of bringing the horse into the city because that was precisely what the Greeks supposedly did not want them to do.

The American historian Barbara Tuchman chose to use the story of the Trojan horse as the first chapter of The March of Folly, From Troy to Vietnam (1984). In that book she explores the failures of leadership over the centuries. But leaders cannot succeed without cooperation from their citizens. In Tiepolo’s painting “The Procession of the Trojan Horse into Troy” shows the Trojans struggling to push and drag the horse into their city. The people of Troy shared the blame for the disaster because in their ignorance they wanted to believe that what their leaders had told them was true. History would have looked more favorably on the Trojans if they had tried to circumvent their leaders’ commands, and if by causing delays they had managed to save themselves and their country.

Mary Lefkowitz is professor emerita of Classical Studies at Wellesley College.

The image shows, “The Consul Louis Fauvel at his Easel in Athens,” by Louis Dupré, painted in 1819.

What Is That Place Called Calvary?

We read the following from John’s Gospel:

And they took Jesus and led Him away, and carrying the cross by Himself, He went out to the place called Place of a Skull (which is called in Hebrew ‘Golgotha’), where they crucified Him, and with Him two others: on this side and on that side, but in the middle Jesus (John 19:16b-18).

Nowadays, it is common to assume that the Golgotha of the Gospels was a sort of hill located a good distance from the hustle-and-bustle of Jerusalem (hence the common appellation: ‘Mount Calvary’). Many artists and filmmakers have followed suit: sometimes to the extent of showing it as a very high and steep ridge, as Mel Gibson does in his famous film The Passion of the Christ. There are even hymns entitled, “There is a Green Hill Far Away,” or “On Golgotha’s Hill Christ the Son was Crucified.

Close reading of the Gospel accounts themselves however do not say anything about the location, whether it was a hill – or for that matter, that the ‘Skull Place’ was an elevated area at all; they all just say something to the effect that it was a “place (Greek, topos) called ‘Skull’.” This may be one of the cases where popular conception can color our reading of the Scriptures.

First of all, there is no explicit mention of Golgotha as a raised place until the 4th century, when it is spoken of as a monticulus (‘little hill’) by the anonymous pilgrim of Burdigala (Bordeaux).

The expression does not occur again until once in the 6th century, after which we do not come across it until Bernard the Pilgrim visited Palestine in the 9th century and spoke of a Mons Calvariae. From thence the expression was adopted by Western writers and became popular.

The early Greek Christian writers, with the exception of St. Gregory of Nazianzus (c. 329 – 389/390) and St. Cyril of Jerusalem (ca. 313 – 386), also never speak of it as being connected with a hill or a height, and it must be remembered that both lived a bit after the traditional area, where the Church of the Holy Sepulchre now stands, was officially discovered by Constantine.

Early Christians seem to have tended also to think that Golgotha was the name of the whole area which contains the spot where Jesus was crucified rather than that specific outcrop of rock, which is more properly known as the Rock of Calvary. Even when it was determined as the actual location of the Crucifixion, it still did not become ‘the’ Golgotha until about the 6th century AD. Before that, it was merely known as “the rock of the Cross.” The basilica itself was understood to be “on Golgotha,” which was understood to be a far wider area.

Christian iconography itself may have also played a part in making this idea widespread. Some trace it to the iconographic depiction of Jesus’ cross as standing on a little mound (in later artworks, a skull – usually identified as Adam’s – may be seen beneath it): see the icon on the left for such an example. Artists then have almost invariably depicted the crucifixion as occurring on a high hill or on an elevated ground, probably to carry out the idea that it could be seen from afar as well (cf. Matthew 27:55-56; Mark 15:40-41; Luke 23:49). Thus, the idea of a ‘Mount Calvary’ solidified in our minds.

The identification of Golgotha as a hill may also probably come from the fact that the traditional area (on the right of the present entrance of the Church of the Holy Sepulchre) was an isolated knoll presently about 5-6 meters high, located on the tilled saddle of part of the slope of a hill, possibly known once as Mount Gareb, but this would not have looked in any way like a hill: rather, it would have looked like an elongated crater.

The entire area had once been a quarry for building stones during the Iron Age (ca. 10th-7th centuries BC), and was characterized by irregular rock cuttings, scarps and caves. The slope had been substantially cut away by the quarrying, and good-quality stone eventually ran out, leading to its abandonment.

Archeologists believe that the area was then filled with arable soil, presumably to turn the ugly quarry remains into a beautiful garden fit for growing crops. The city-gate near it known as the ‘Gennath‘ (Garden) Gate may have gained its name from the fact that this region was quite intensely farmed, despite the irregular features of the topography, with caves and rocky scarps and protrusions, interposed with areas of cultivation.

Tombs and cultivated areas could lie side by side, since according to Jewish law the uncleanness of tombs need not affect cultivation, and gardens and tombs were often located close by. Indeed some 1st century AD tombs were found only 49 feet away from the edicule (Latin aedicula “little house”) containing the supposed tomb of Christ.

This hump may have been especially cut back in either the 2nd century, for the pagan temple that was built on the site, or the 4th century, for the Martyrium complex of the Constantinian basilica, or simply a remnant of the area’s days as a quarry – scholars are still in disagreement. But whenever it reached its present form as a kind of rock finger, a number of scholars think that would have been quite difficult, if not impossible, for three people to have been crucified on the summit of this 9 to 13-meter outcrop (measuring 3.5 x 1.7 meters) due to lack of adequate space for three crosses, not to mention that its slopes are too steep to allow easy access.

Thus, while this rock may have been a monument or signpost marking the general location of Golgotha, it was not the actual spot where the crosses would have stood.

The Roman rhetorician Quintilian (ca. AD 35-100) once stated that: “Whenever we crucify the guilty, the most crowded roads are chosen, where most people can see and be moved by this fear. For penalties relate not so much to retribution as to their exemplary effect.”

This was of course demonstrated to great effect in the aftermath of the Third Servile War (73-71 BC), when 6,000 surviving slaves who joined Spartacus’ rebellion were crucified along the roadside of the Appian Way from Rome to Capua (approx. 200 kilometers).

Since one of the purposes of crucifixion was to publicly humiliate the victim, making him a living billboard to deter any possible crime and rebellion, crucifying someone in public places where a lot of people can see him is natural.

The Gospels themselves write that it was “those passing by” who taunted Jesus (Matthew 27:39), and that people saw the placard above His head “because the place was near to the city where Jesus was crucified.” (John 19:20) These statements would have made not much sense if the Lord was crucified far away on a high hill a good distance off the roads and the city!

Hence, one writer (Joan Taylor), while accepting the authenticity of the traditional location of the tomb, propose that Jesus, and the two criminals, were probably crucified somewhere closer to the roadside and to the Gennath Gate than the traditional spot, which could have been the backdrop of the event, rather than its location. She proposes that this spot was eventually buried and obscured when a street was built on the site.

Thus, it would seem that the reason why Constantine built his basilica in a more northward location is because it was more convenient – underneath the pagan temple, according to local Christian tradition, also lies the possible site of Jesus’ tomb; also, it was a prime building spot and would have saved the trouble of having to demolish the road.

Joan Taylor writes: “After all, with the miraculous discovery of the True Cross in the region of the temple temenos, there was convincing proof that everyone should look northwards to the site of the crucifixion anyway. For his localization, an attesting miracle was clearly necessary and thereafter those that pointed southwards could no longer be given credence.”

The image shows, “Christ Carrying the Cross,” by Pieter Bruegel the Elder, painted in 1564.